Invasionen av Ukraina

Ryssland genomför i detta nu ett oprovocerat, olagligt och oförsvarligt väpnat angrepp mot Ukraina. Människoliv står på spel och händelseutvecklingen är otroligt snabb. Attacken kommer att påverka näringslivet över hela världen. 

Var extra vaksam för den desinformation som nu sprids i olika kanaler. Det är också viktigt att vara extra noggrann och uppmärksam kring cybersäkerheten.

Tag hjälp av experter där ni behöver, och hör alltid av er till oss när vi kan hjälpa. Våra jurister finns här som stöd när du och ni undrar något eller om det finns oro i ett enskilt ärende. Vi bevakar också utvecklingen och återkommer fortlöpande med uppdaterad information.

Nyheter

Webbinarier

Hur bör företagen agera i krigstider?

Rysslands attack mot Ukraina kommer att påverka näringslivet över hela världen. USA och EU förbereder och inför sanktioner som slår emot såväl privatpersoner som företag. Men hur bör då företagaren agera under tiden?  Här är några saker som alla företag bör ha på agendan i det nuvarande krisläget.

Håll koll på personer och företag på sanktionslistor

Det finns redan sanktioner mot ryska individer och företag, och se till att ni inte har att göra med ryska parter på ett sätt som skulle bryta mot sanktionerna. Kontrollera webbplatser för den amerikanska regeringen, EU och FN:s säkerhetsråd innan du gör affärer med såväl gamla som nya kunder och kontrollera regelbundet om nuvarande kunder har blivit föremål för sanktioner. Regeringen har samlat information om sanktionerna.

Gör inte nya affärer med ryska parter

För närvarande vet vi att fler sanktioner mot ryska individer och företag kommer att införas, men det är oklart vilka som kommer att påverkas. Innan du känner till effekten av de nya sanktionerna bör du avstå från att göra nya affärer – direkt eller indirekt – med ryska parter.

Begär förskottsbetalning

Om du har en nuvarande affärsrelation med ryssar som inte är föremål för sanktioner kan du fortfarande utföra sådana affärer. Men på grund av att restriktioner införts mot ryska banker kan det bli svårt att få betalt. Överväg att begära förskottsbetalning av ryska parter innan du fullgör nuvarande kontrakt.

Ta ut dina pengar hos ryska banker

Eftersom ryska banker är föremål för sanktioner, bör du överväga att ta ut eller flytta medel för att inte få dem låsta i det ryska banksystemet under vad som kan bli en mycket lång period.

Se till att du följer exportkontrollbestämmelserna

Förutom sanktionerna finns det exportkontrollbestämmelser som påverkar om en produkt eller tjänst legitim. Rysslands attack mot Ukraina kommer att påverka företag över hela världen. Se till att dina produkter eller tjänster inte innehåller någon del eller teknik som omfattas av lagstiftning och som hindrar dig från att leverera till Ryssland. Mer information på Tullverket.

 

Förvarna om force majeure  

Om du påverkas direkt av kriget eller sanktionerna kan det bli svårt att uppfylla alla avtalsförpliktelser.  Det kan vara att inte kunna betala för varor via banksystemet eller att inte få fortsätta köpa produkter från en sanktionerad part. Kontrollera ditt avtal och kom ihåg att deklarera force majeure (om möjligt) till dina motparter för att säkerställa att du inte kan hållas ansvarig för avtalsbrott.

Förbered dig på att dina leverantörer förklarar force majeure

Det är troligt att kriget och sanktionerna kommer att påverka många företag och du kan förvänta dig att några av dina leverantörer förklarar force majeure i förhållande till dig. Tänk på att söka efter alternativa leverantörer så du kan fortsätta din verksamhet utan avbrott.

Gör rätt

Effekten av att bryta mot sanktionerna kan påverka såväl ditt företag som individer allvarligt genom böter och brottsanklagelser. Se till att du inte agerar i strid med sanktionerna. Det är inte enbart den inhemska lagstiftningen som gäller utan även EUs.

Sprid inte propaganda och felaktig information

Var noga med vilken information som du delar på sociala medier. Kontrollera att källan verkar trovärdig och att informationen är pålitlig. Nyttja enbart källor som har ett objektivt syfte att rapportera om kriget. Fundera en extra gång vad informationen, texten och bilden vill förmedla. Ta del av fler tips.

Höj företagets IT-, informations- och cybersäkerhet

Se över företagets skydd mot intrång i verksamhetens information. Säkerhetskopiera er data och skapa goda cybervanor genom att hålla programvaran uppdaterad. Använd starka, unika lösenord och multifaktorautentisering. Läs mer om cybersäkerhet.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk