Sinf har idag växlat sina avtalsyrkanden med IF Metall

Det är enkelt att anställa en ukrainsk flykting

Många av de ukrainska flyktingar som kommer till Sverige har både bra utbildning och goda kunskaper i engelska. Som arbetsgivare måste du, för att kunna gå vidare och anställa ukrainare, uppfylla vissa krav även om det är enkelt.

Massflyktsdirektivet som har aktiverats ger som bekant den som kommer från Ukraina rätt till bland annat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och rätt att arbeta. Direktivet gäller för ukrainsk medborgare och för att omfattas av det ska den ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

Den ukrainska medborgaren måste inom 90 dagar efter ankomst till Sverige identifiera och registrera sig hos Migrationsverket. Det görs enkelt via en digital tjänst på nätet som är på svenska.

– Tjänsten är ganska smidig säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. De behöver sedan invänta brevet från migrationsmyndigheten. Detta tar omkring ett par veckor säger Sanna som själv har öppnat sitt hem för flyktingar och fortsätter: Detta är människor som kulturellt ligger nära oss i Sverige. Hälften av de som kommer är barn och de som är med är ofta barnens mödrar. Många är i arbetsför ålder och vill och letar arbete men väntar samtidigt på att myndigheterna ska ge dem nödvändiga handlingar. Inom någon vecka kommer de finnas tillgängliga på arbetsmarknaden.

Om personen inte har något samordningsnummer eller personnummer måste en ansökan om detta göras till Skatteverket.

Du som arbetsgivare måste sedan innan en eventuell anställning kontrollera att personen har

  • Rätt att arbeta i Sverige
  • Ett personnummer eller samordningsnummer
  • Uppehålls- och arbetstillstånd
  • Ett lönekonto

Du måste också kontrollera giltighetstiden och anmäla anställningen till Skatteverket. Bolag som är bundna av kollektivavtal tillämpar avtalets regler även på personer som flytt från Ukraina.

Arbetsförmedlingen arbetar med att planera för eventuella åtgärder med anledning av att många ukrainare kan komma att söka skydd i Sverige.

– Det primära för familjerna är initialt att få in sina barn i skolan och när det är på plats vill många ut i arbetslivet snarast fortsätter Sanna. Här har ni som företag stor potential att få in nya medarbetare som vill mycket och är tacksamma att få en nystart. Lönenivåerna i Ukraina ligger betydligt lägre än i Sverige så lönenivåerna ni erbjuder kan upplevas väldigt positiva och skapa en positiv upplevelse. Genom att bemöta den här gruppen rätt finns stora möjligheter att komma tillrätta med kompetens- och medarbetarbristen inom företagen, så det finns all anledning att agera snabbt avslutar Sanna.

Kontakta gärna våra jurister Magnus Lindström och Anna Winblad von Walter om du har några ytterligare frågor kring juridiken. Har ni frågor kring bemötande av ukrainska flyktingar och de humanitära delarna kontakta Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström, som gärna delar med sig av sina lärdomar.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk