Om Sinf

Vårt fokus är de små och medelstora företagen

Sinf fungerar som ditt externa huvudkontor. Vi hjälper dig med arbetsrätt, affärsjuridik, affärsutveckling eller ägarskiften. Sedan 1941 har vi på Sinf tillsammans med våra kunder löst företags utmaningar. Det gör oss till en av Sveriges mest erfarna arbetsgivarorganisationer. 

Oavsett om det gäller eget företagande, styrelsearbete, utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher, tillgång till inflytelserikt kontaktnätverk eller kunskapssynergier så är Sinf din företagsresurs. Vår erfarenhet och breda kompetens kommer väl till pass när små-, medelstora och ägarledda företag vill ta nästa steg i sin tillväxtresa.

Vi strävar efter att vara en lösningsorienterad, flexibel och personlig arbetsgivarorganisation. Enligt oss innebär riktigt bra rådgivning snabba svar och konkreta lösningar som kväver problem i sin linda. Med ett tydligt fokus på affärer och kommande möjligheter.

 

Frågor Sinf driver för ett bättre företagsklimat

Sänk kostnaden för el!
Det nuvarande elstödet kommer för sent och är alldeles för tunt, i jämförelse med kostnadsbördan som ligger på företagen. Sinf föreslår sänkt skatt (och moms) på el tills marknaden stabiliserat sig och företagen hunnit ställa om. När elstöden kommer riskerar det att vara för sent för många företag. Sinf föreslår att Regeringen tar ett omtag för sänkt skatt (och moms) på el.

Högst 30 dagars betaltid
Sinf är en av fem initiativtagare till “Föreningen för effektiva affärstransaktioner” – Betaltider. Betaltiderna i näringslivet måste förkortas för att säkerställa tillväxt och konkurrenskraft. Kapitalet är avgörande för de mindre företagen för att ha råd att ställa om. Många företag har stora behov av omställningar av maskinell utrustning även för att dra ner elkonsumtion och automatisera sina processer. Att korta betaltiderna innebär att företagen får mer kapital att röra sig med vilket är en grundförutsättning för att bidra till det kapital som behövs för att modernisera svensk industri.

Stöttning till ägar- och generationsskiftande företag
Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som närmar sig pensionsåldern. Forskning visar att företag ofta får i gång sin tillväxt genom ett ägarskifte (i forskning från Institutionen för Entreprenörskap, Högskolan i Skövde, står företag som ägarskiftat för 40 procent av totala sysselsättningsökningen).  Äldre företag som byter ägare står alltså för nära en tredjedel av sysselsättningsökningen. Om företaget ska kunna utvecklas och växa i ett längre perspektiv är det viktigt att ha en tidsatt framtidsplan innan ett ägarskifte genomförs.    

Underleverantörsbarometern
Underleverantörsbarometern är en undersökning som Sinf genomfört sedan 2007. Varje kvartal tar vi tempen på underleverantörerna med frågor om omsättning, förväntade orderingångar, kompetensbrist och aktuella frågor.  Underleverantörsbarometern är en viktig nyckel för att möta politiken med industrins utmaningar.

Kompetensbrist
Företagen skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Om Sverige ska vidhålla och växa sin innovationskraft måste företagen få tillgång till den kompetens som krävs. Det är brist på kompetent arbetskraft som tex CNC-operatörer, plastkunnig personal, verktygsmakare, transportbandsbearbetare och automationsingenjörer. De flesta teknikyrken saknar både kvalificerad och mindre kvalificerade medarbetare. Här krävs en rad krafttag.

Framtidens industri/företag – hållbarhet
Företagen behöver möjlighet till kapital för att kunna investera i modern energisnål teknik. Investeringscheckar för maskinell utrustning och räntefria lån skulle bidra till företagen att få in kapital till de stora investeringar som behöver göras hos de små och medelstora företagen. 

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk