Vårt team

På Sinf vill vi se oss som din företagsresurs, som om vi satt i rummet intill. Vi har alla erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete och utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher och stora kontaktnätverk, våra jurister och rådgivare hör till de mest sakkunniga.

employee-sinf-4

Vanessa von Zweigbergk

employee-sinf-6

Anna Winblad Von Walter (Föräldraledig)

employee-sinf-8

Jessica Seeger

employee-sinf-11

Björn Uppfeldt