Vårt team

På Sinf vill vi se oss som din företagsresurs, som om vi satt i rummet intill. Vi har alla erfarenhet av eget företagande, styrelsearbete och utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher och stora kontaktnätverk, våra jurister och rådgivare hör till de mest sakkunniga.

Juridisk rådgivning: juridik@sinf.se
Sinf växel: 08-440 11 70

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk