Vi gör det enklare att vara företagare - Bli medlem idag!

Sinf levererar rådgivning och stöd till omkring 1 100 företag. Våra tjänster och aktiviteter efterfrågas av mindre, medelstora och ägarledda tjänsteföretag, tillverkande- och tillväxtföretag i nya kreativa branscher.

Vi anser att tillsammans ger det bästa resultatet.

Läs mer om vad du får som medlem i Vi erbjuder.

Minimiavgift för medlemskap är 4 250 kr och maxavgift 45 000 kr

Beskrivning
Avgift
Pris / år
Medlemsavgift (per företag)
750 kr
750 kr / år
Antal anställda
 
x 950 kr
0 kr / år
Årsomsättning (omsatta miljoner)
 
x 200 kr / omsatt miljon
0 kr / år
Totalkostnad (per år)
3500 kr / år
* Alla avgifter avrundas uppåt enl. nedan
100-tal för avgift <5000 kr. 500-tal för avgift 5000-15000 kr. 1000-tal för avgift >15000 kr
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk