Frågor Sinf driver för ett bättre företagsklimat

Sänk kostnaden för el!  

Det nuvarande elstödet kommer för sent och är alldeles för tunt, i jämförelse med kostnadsbördan som ligger på företagen. Sinf föreslår sänkt skatt (och moms) på el tills marknaden stabiliserat sig och företagen hunnit ställa om. När elstöden kommer riskerar det att vara för sent för många företag. Sinf föreslår att Regeringen tar ett omtag för sänkt skatt (och moms) på el.  
 
Läs senaste debattartikeln i Dagens Industri 
Läs Företagens elkris kan lösas – men regeringspartierna röstar nej

Högst 30 dagars betaltid

Sinf är en av fem initiativtagare till “Föreningen för effektiva affärstransaktioner” – Betaltider. Betaltiderna i näringslivet måste förkortas för att säkerställa tillväxt och konkurrenskraft. Kapitalet är avgörande för de mindre företagen för att ha råd att ställa om. Många företag har stora behov av omställningar av maskinell utrustning även för att dra ner elkonsumtion och automatisera sina processer. Att korta betaltiderna innebär att företagen får mer kapital att röra sig med vilket är en grundförutsättning för att bidra till det kapital som behövs för att modernisera svensk industri. 
 
Läs senaste artikeln i Dagens industri

Stöttning till ägar- och generationsskiftande företag 

Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som närmar sig pensionsåldern. Forskning visar att företag ofta får i gång sin tillväxt genom ett ägarskifte (i forskning från Institutionen för Entreprenörskap, Högskolan i Skövde, står företag som ägarskiftat för 40 procent av totala sysselsättningsökningen).  Äldre företag som byter ägare står alltså för nära en tredjedel av sysselsättningsökningen. Om företaget ska kunna utvecklas och växa i ett längre perspektiv är det viktigt att ha en tidsatt framtidsplan innan ett ägarskifte genomförs.  
 
Sinf fick under 2021 – 2023 förtroende av Tillväxtverket att hjälpa till att ägarskifta företag. Läs mer.  
Läs Försvinner familjeföretagen, försvinner stabilisatorn i svensk ekonomi

Underleverantörsbarometern

Underleverantörsbarometern är en undersökning som Sinf genomfört sedan 2007. Varje kvartal tar vi tempen på underleverantörerna med frågor om omsättning, förväntade orderingångar, kompetensbrist och aktuella frågor.  Underleverantörsbarometern är en viktig nyckel för att möta politiken med industrins utmaningar.  
 
Ladda ned den senaste rapporten

Kompetensbrist

Företagen skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Om Sverige ska vidhålla och växa sin innovationskraft måste företagen få tillgång till den kompetens som krävs. Det är brist på kompetent arbetskraft som tex CNCoperatörer, plastkunnig personal, verktygsmakare, transportbandsbearbetare och automationsingenjörer. De flesta teknikyrken saknar både kvalificerad och mindre kvalificerade medarbetare. Här krävs en rad krafttag.  
 
Sinfs VD möter utbildningsminister Johan Pehrson i Nyhetsmorgon 
Johan Pehrson genomför Sinfs förslag för att lösa kompetensbristen  

Framtidens industri/företag - hållbarhet

Företagen behöver möjlighet till kapital för att kunna investera i modern energisnål teknik. Investeringscheckar för maskinell utrustning och räntefria lån skulle bidra till företagen att få in kapital till de stora investeringar som behöver göras hos de små och medelstora företagen. 
 
Se webbinariet med goda råd för att utveckla företaget 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk