Concept,Of,Strained,Relations,Between,Ukraine,And,Russia.,Military,Issues

Ekonomiskt stöd för anställning av Ukrainare

Företag kan få ekonomiskt stöd vid anställning av ukrainare som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen uppger att ukrainare kan ta del av följande anställningar med ekonomiskt stöd.

Nystartsjobb lämnas för en person som vid beslutstillfället fyllt 20 år och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen.

Yrkesintroduktionsanställning lämnas för person som fyllt 25 år.

Introduktionsjobb lämnas för en nyanländ person som fyllt 20 år, är arbetslös och är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga lämnas för en person som uppfyller förordningen om till exempel funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.

I samtliga fall behöver kraven i de aktuella förordningarna vara aktuella.

Läs mer på arbetsförmedlingens hemsida.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk