juristerna

Hur påverkas svenska företag av sanktionerna mot Ryssland?

Flertal sanktioner har nu riktats mot Ryssland som svar på Rysslands aggression mot Ukraina. Stängda luftrum, reseförbud och att ryska banker stängs ute från Swift-systemet. Ryssland kan även komma att stänga sina leveranser av gas och olja som en motåtgärd till sanktionerna. Konflikten kommer med all säkerhet att föra med sig såväl högre energipriser som råvarupriser.

Sanktionerna kommer få både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och många företag kommer att stöta på svårigheter under tiden sanktionerna gäller. Det gäller främst leveranser och betalningar som inte kan genomföras. Vid situationer där leveranser och betalning inte kan nå fram till mottagaren pga. att gränserna mellan länderna har stängts eller att betalsystemet inte fungerar så uppstår frågan om force majeure.

Men många svenska leverantörer väljer även själva att stoppa sina leveranser till Ryssland av etiska och moraliska skäl.

– Det är skillnad mellan att “inte kunna” fullgöra avtalet och att “välja” att inte fullgöra avtalet, oavsett skäl. I det fall avtalet inte kan fullgöras pga. krigssituationen så råder force majeure och då bör du som företagare vidta vissa åtgärder. säger Jennie Nilsson, bolagsjurist på Sinf.

– Vi uppmanar företagare att vara försiktiga och iaktta möjligheten till förskottsbetalningar före leverans då betalningar kan komma att utebli. Finns det en överhängande risk för att mottagaren inte kan betala så bör du heller inte leverera, fortsätter hon.

Flera företag väljer att avsluta sina samarbeten med ryska bolag för ett visat stöd med Ukraina och vi uppmanar medlemsföretagen att kontakta oss vid frågor om vad som gäller i leveransavtalet och om det skulle resultera i ett allvarligt avtalsbrott, avslutar Jennie Nilsson, bolagsjurist.

Det är svårt att i nuläget överblicka konsekvenserna av sanktionerna och ge konkreta råd. Vi vill ändå uppmana våra medlemsföretag att kontakta våra jurister om ni har frågor om era samarbets- och leveransavtal.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk