Anna besk

Juristen svarar: Finns det något ekonomiskt stöd att få för att anställa en person på flykt från Ukraina?

I och med massflyktsdirektivets aktiverande har ukrainare möjlighet att jobba här när alla formella handlingar är på plats. Det jobbas på lösningar med ekonomiskt stöd. Vi vet att arbetsgrupper inom Arbetsförmedlingen har fått till uppgift att analysera läget. I den interna informationen som gick ut den 15 mars uppges Arbetsförmedlingen förbereda mottagande av arbetssökande från Ukraina, men inget är klart i nuläget. En kvalificerad gissning är att det kommer nya direktiv som kan komma att gälla för ukrainare i Sverige i och med Massflyktsdirektivet.

På regeringens presskonferens om arbetsmarknadsläget, den 21 mars, uttalade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att arbetsförmedlingen ”vid en behovsprövning tittar på vilka insatser arbetsgivare kan stöttas med”. Vad det betyder får vi med all säkerhet anledning att återkomma till.

Det är i sammanhanget mycket viktigt att alla formella handlingar är på plats för att så småningom kunna söka i det vidare steget, det vill säga tillstånd från Migrationsverket och sedan inskrivning på Arbetsförmedlingen. Först därefter kan det så småningom bli aktuellt med eventuellt ekonomiskt stöd.

Kontakta gärna vår bolagsjurist Anna Winblad von Walter om du har ytterligare frågor.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk