Arbetsrätt

juridisk rådgivning arbetsrätt

Juridisk rådgivning i arbetsrätt – värna om interna relationer  

Låt inte skadliga och kostsamma interna konflikter gro på arbetsplatsen i onödan. Sinf erbjuder juridisk rådgivning i arbetsrätt för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är rutinerade förhandlare i frågor som rör arbetsrätt, arbetsgivarfrågor och kollektivavtal.

Här följer exempel på några vanliga situationer när du kan vända dig till Sinfs jurister för juridisk rådgivning i arbetsrätt. Vi hjälper dig med att bli en bra arbetsgivare.

Kollektivavtal

Som medlem i Sinf har du möjlighet att teckna kollektivavtalInom vissa branscher kan du teckna kollektivavtal direkt via Sinf. Genom fullmaktstecknandet blir Sinf arbetsgivarpart i förhållande till den fackliga organisationen och företräder företaget som part vid såväl lokala som centrala förhandlingar. Läs mer om våra kollektivavtal. 

Vid fullmaktstecknande med Unionen anslutes företaget till trygghetsstiftelsen TRR och vid tecknande av Sinf-avtal på LO-området ansluts företaget till omställningsförsäkring via TSL.

Önskar du ansluta företaget till kollektivavtal alternativt hängavtal via Sinf kontaktar du någon av oss för att veta mera. Avtal hittar du under våra medlemssidor.

Anställningar, uppsägningar och omorganisationer

Oavsett om företaget står inför en expansionsfas eller tvingas skära ner i leden så kan du erhålla juridisk rådgivning i arbetsrätt från våra biträden som underlättar processen. Personalfrågor, anställningar, uppsägningar, löneförhandlingar, varsel eller turordningsregler – vi vet hur du ska gå till väga.

Förhandlingar och tolkningar

Vi löser upp knutarna. Inte sällan består kärnan i en arbetskonflikt av vitt skilda tolkningar. Sinfs jurister ser till att du blir en bättre förhandlare och får överhanden vid nästa tvist. Tolkning av kollektivavtal är exempelvis en vanlig förhandlingssituation där vi agerar som stöd.

Juridikbanken ger hjälp med blanketter

Formella fel som uppstår på grund av otydliga eller felaktigt ifyllda blanketter ska aldrig behöva inträffa, men är vanligare än man kanske tror. Ett medlemskap i Sinf minimerar den risken. I Juridikbanken kan du ladda ner arbetsrättsliga och juridiska avtalsmallar samt blanketter, checklistor, mallar och rättsinformation.

Håll dig uppdaterad!

Svårt att hänga med när nya regler för arbetsgivare införs? Lugn, med Sinf vid din sida håller du dig alltid uppdaterad om vad som krävs av dig som arbetsgivare.

I korthet – juridisk rådgivning i arbetsrätt från Sinf

  • Få koll på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar, löneförhandlingar, varsel, turordningsregler eller andra personalfrågor.
  • Stöd vid förhandlingar, tvister och tolkningar.
  • Slipp formella fel med våra blankettmallar.
  • Vi uppdaterar dig med det senaste regelverket för arbetsgivare.

Nyheter & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk