Finance,Trade,Manager,Analysing,Stock,Market,Indicators,For,Best,Investment

Invasionen - Ekonomiska och finansiella konsekvenser

Västvärlden har som bekant enats om omfattande sanktioner som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Mikael Damberg och finansmarknadsminister Max Elger har summerat de finansiella sanktionerna och konsekvenserna för den finansiella stabiliteten och utvecklingen i ekonomi.

Mycket omfattande sanktioner till följd av Rysslands invasion av Ukraina försvårar för Ryssland att handla med omvärlden och få finansiering utomlands. Flera av västvärldens sanktioner rör finansmarknaden:

  • Flera ryska banker stängs ute från Swift, det internationella systemet för meddelanden i samband med betalningar.
  • Det är förbjudet att finansiera vissa banker och det finns ett generellt förbud att föra över eurosedlar till Ryssland.
  • Ryska medborgare får inte göra bankinsättningar på över 100 000 euro.
  • Ryska bolag får inte noteras på europeiska handelsplatser.
  • Värdepapperscentraler i EU får inte tillhandahålla tjänster till ryska kontoinnehavare för värdepapper utgivna efter den 12 april och man får inte heller sälja värdepapper i euro till ryska kunder.

Reaktionerna på marknaden har varit mycket kraftiga. Rubelns värde har sedan årsskiftet försvagats med 50 procent gentemot den amerikanska dollarn, vilket fördyrar import och driver upp rysk inflation. Den ryska centralbanken har chockhöjt räntan och Moskvabörsen håller stängt. Den ryska banksektorn är ansträngd och det finns uppgifter om stora uttag.

Potentiella konsekvenser för svenska finansmarknader

Den svenska finansmarknaden bedöms god i dagsläget. Ett skäl är att svenska banker har låg exponering mot Ryssland. Det försämrade säkerhetsläget kan dock innebära ökade cyberhot. Bankerna arbetar löpande med denna typ av hot och Finansinspektionen har sedan tidigare ökade resurser för att arbeta med frågorna under 2022. Krisen uppges i dagsläget vara hanterbar för det finansiella systemet.

Potentiella konsekvenser för svensk ekonomi

Priserna på både gas och olja drivs upp, vilket påverkar svenska konsumenter framför allt genom högre priser på drivmedel och el. Oron på finansiella marknader kan också dämpa konsumtion och investeringar.

Svensk ekonomi kan komma att påverkas i flera led framöver. Livsmedelspriserna kan öka, vilket i sin tur kan leda till högre inflation. Högre priser på energi, livsmedel och ökad finansiell oro kan även dämpa tillväxten i omvärlden, vilket i sin tur kan påverka den svenska exporten negativt och leda till lägre tillväxt även i Sverige.

Regeringen arbetar med flera scenarier och har beredskap att agera om läget för svensk ekonomi förvärras.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk