Välj det medlemskap som passar ditt företag bäst just nu

Med Sinfs företagsrådgivare vid din sida blir ditt företagande enklare. Arbetsrätt, affärsjuridik, affärsutveckling eller ägarskiften – vi finns alltid till hands för att bistå med juridisk rådgivning till våra medlemsföretag eller erbjuda olika former av stöd till våra branschföreningar. Personlig och pålitlig rådgivning som gynnar din affär. På toppen av detta finns också medlemsförmåner som underlättar ditt företagande. Välkommen till oss. 

Sinf bas

I Sinf Bas får du som medlem hos oss alltid kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning. Dessutom hjälper vi dig med affärsjuridiken till halva timkostnaden av vad en vanlig affärsjuridisk byrå tar betalt.

Samverkansavtal, leveransvillkor, inkråmsköp, konsultavtal, kundavtal eller sekretessavtal. Det kan vara knivigt med avtal och juristhjälpen kan bli dyr, men det kan bli ännu dyrare att inte ha ett avtal på plats. Att vara medlem hos oss innebär att vi känner till din verksamhet och din bransch och vet vad som gäller just för dig. Vi gör alltid det som är bäst för ditt företag då det är DIN verksamhet som står i vårt fokus.

Sinf Kombi

I Sinf Kombi får du som medlem hos oss alltid kostnadsfri affärsjuridisk och arbetsrättslig rådgivning.  Behöver ni hjälp med att lösa en intern konflikt? Vi ger juridisk rådgivning för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar. I Sinf Kombi ingår även stöd i affärsutveckling. 

Sinf Plus

Sinf plus innebär att du får både bas, kombi och det stora pluset är att du har möjlighet att teckna kollektivavtal. Ett medlemskap i Sinf innebär inte att man automatiskt omfattas av ett kollektivavtal. Som medlem i Sinf har du möjlighet att teckna avtal med IF Metall, Livs, Ledarna eller Unionen. Sinf har egna kollektivavtal med If Metall, Livs och Ledarna och skriver hängavtal med Unionen. I Sinf Plus ingår även stöd i affärsutveckling. 

Övriga stöd och medlemsförmåner

Vi erbjuder stöd inom ägar- och generationsskifte. 
Vi erbjuder föredrag och utbildningar inom affärsutveckling.
Inom Sinf finns också flera branschföreningar som använder vår kanslitjänst för branschföreningar. 
Se även våra medlemsförmåner!

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk