Ägarskifte

Nu ägarskiftar vi Sverige

Allt fler åldrande företagare i små- och medelstora företag skjuter den komplexa frågan om ägarskifte framför sig, därmed riskeras flera hundra tusen arbetstillfällen i Sverige. I Sverige beräknas det finnas 100 000 företag vilka har ägare som är 65 år eller äldre. Dessa företag beräknas tillsammans idag generera 700 000 arbetstillfällen.

Nu har du chansen till helt kostnadsfritt i närtid få ägarskifteshjälp. Sinf är ett kunskapsstöd till Tillväxtverket och har nu beviljats stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att hjälpa er som behöver/genomgår eller har genomgått ägarskifte. Stödet drar igång direkt och första delen är websänt så passa på att anmäl er direkt, då det är begränsat antal platser. Du kan anmäla dig till den djupare rådgivningen redan nu genom att klicka här.*

Med stöd av:


Vi har sökt förstudie för att ge djupare gratis expertrådgivning av jurister – kostnadsfritt. Stödet är sökt i flera regioner och har såhär långt blivit beviljat för Stockholmsregionens företag.

Webbinarier om ägarskifte

Del 1: Ägarskifta – en överblick och vanliga misstag

Går du i tankarna att en dag behöva sälja vidare ditt livsverk? Vi ger dig råd och tips på vägen. Hur förbereder du dig, hur gör du för att hitta rätt köpare, vad är viktigt och tänka på och hur blir en framtida avgång så bra som möjligt? I detta webbinarie diskuterar vi strategier och ger handfasta råd om hur företaget lyckas i växlingen av ägar- och ledarskifte.
Se del 1 här. 

Del 2: Ska du lämna över företaget till den yngre generationen?

Är det äntligen drags att dra sig tillbaka? Du har bestämt dig för att lämna över ditt livsverk till familjemedlemmar som ska driva företaget vidare. Hur gör man då för att undvika osämja och för att övergången ska bli så bra som möjligt? I detta webbinarie får du strategier och handfast hjälp med hur företaget lyckas i generationsväxlingen och vad man ska fokusera på vid rätt tidpunkt.
Se del 2 här. 

Del 3: Har du bestämt dig för att sälja ditt företag?

Du har bestämt dig för att sälja företaget och behöver börja planera den. Det är mycket att tänka på och verksamheten får inte tappa fart. Vart börjar man? Hur ser tidsplanen ut? Hur värderas företaget? Vem kan vara din köpare och hur ges information ut till spekulanter på ett tryggt sätt? I detta webbinarie ger vi handfasta tips på hur du förbereder och planerar ägarskiftet så företaget kan lyckas i växlingen.
Se del 3 här. 

Del 4: När du funnit en köpare – vad händer nu?

Säljaren och köparen har hittat varandra i ägarskiftet. Hur granskar man ett företag och vad innebär en Due Dilligence? Vilka juridiska dokument är viktiga och vad anges i dessa? Vi går igenom övertagandeprocessen och vad man bör tänka på när man såväl säljer som köper. Det här webbinariet riktar sig såväl till säljaren som köparen under köpprocessen och tiden därefter.
Se del 4 här.

Ägarskiftesstöd för ditt företag

För dig som inte omfattas av stödet från Tillväxtverket, det vill säga med säte utanför Stockholm, går det att köpa stödet. 

Juridiskt stöd

Vi bistår med stöd och rådgivning i processen. I en ägarskiftesprocess är det väldigt mycket frågor och funderingar och vi finns här för att bolla dina tankar och idéer med dig och ge dig stöd hela vägen.

Konsultation

Vi letar fram och lyfter möjligheterna hos just ert företag och er familj. Vi lyfter era styrkor och tillvaratar dem i generationsskiftet, vägleder och stöttar utifrån just era behov. Ni kan även få hjälp med att utforma ägardirektivet. Konsultationen syftar till att ni ska tjäna mer pengar, hålla ihop familj, vänskapen och få bra utveckling i verksamheten framåt. 

Medling

Kanske är redan ert generationsskifte i gång och det börja bli irritation eller osämja? Kontakta oss så går vi in och medlar.

Mentorskap

Handleder den yngre generationen i sin nya roll genom och efter generationsskiftet. Detta skapar en större trygghet hos den yngre generationen som ofta känner en osäkerhet men sällan visar det utåt. Genom stöd utifrån får man ofta en snabbare start och stabilare verksamhet framåt.

Företag med säte i Stockholm omfattas av subventionering av stödet.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk