Ta del av vårt kostnadsfria ägarskiftesstöd!

Sinf kommer fram till och med den 31 augusti 2023 erbjuda kostnadsfritt stöd kring ägar- och generationsskiften. En ägarskiftesprocess väcker många frågor och funderingar. Våra jurister bistår med stöd och rådgivning i processen via telefon 010 330 7500 eller efter anmälan nedan. Ett begränsat antal företag kan få vårt fulla stöd, men alla får vårt grundstöd. Det viktigaste är att komma igång med ägarskiftet, som i de flesta fall, tar längre tid att genomföra än vad man tror.

Grundinformationen består av våra webbinarier: Vägen till ett lyckat ägarskifte, del 1–3, där vi går igenom de olika faserna i processen – vi länkar till dem nedan. Om du har frågor efter att ha sett webbinarierna når du våra jurister och experter via telefon 010 330 7500

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Börja med våra webbinarier: Vägen till ett lyckat ägarskifte

I Webbinarieserien: Vägen till ett lyckat ägarskifte 1–3 möter du våra experter och jurister som tar dig igenom de olika stegen i ett ägarskifte. Vilka steg som ingår, i vilken ordning de bör ske och vad du bör tänka på. Du får också handfasta tips. Du kan se webbinarierna hur många gånger du vill och med vår kapitelindelning kan du välja att se ett enskilt kapitel om igen. Börja gärna med avsnitt 1 som innehåller en introduktion till hela serien. Välkommen!

Del 1: Introduktion ägar-och generationsskiften
Del 2: Företagsförsäljning ur ett säljarperspektiv
Del 3: Företagsförvärv ur ett köparperspektiv
Företagsrevitalisering – Skapa tillväxt i äldre företag
Sinf Kom igång och gör ett framgångsrikt ägarskifte! (Elmia Subcontractor 2021)

Ägarskifta Sverige!

Vill du säkra att företaget lever vidare väl även när du drar dig tillbaka? Vi ger dig hjälpen du behöver för hur din plan och process behöver se ut framåt för att få till ett bra avslut och säkra framtiden för ditt livsverk.

Investerare

Vi blir ibland kontaktade av investerare, mejla info@sinf.se för att se om det finns någon ny förfrågan.

Webbinarier, workshops och seminarier

Webbinarieserien: Vägen till ett lyckat ägarskifte 1–3 går igenom grunderna, frågeställningar och processer för de tre formerna av ägarskifte. Webbinarierna följs upp med workshops och/eller seminarier i de fall det är lämpligt.

Juridiskt stöd

En ägarskiftesprocess väcker många frågor och funderingar. Våra jurister bistår med stöd och rådgivning i processen via telefon eller anmälan nedan. Ett begränsat antal företag kan få vårt fulla stöd, men alla får vårt grundstöd. Det viktigaste är att komma igång med ägarskiftet, som i de flesta fall, tar längre tid att genomföra än vad man tror.

Konsultation

Oavsett skiftestyp så vägleder och stöttar vi utifrån just era behov. Vi identifierar möjligheterna för ert företag. Vi tillvaratar er familjs individuella styrkor i ett generationsskifte. Ni får hjälp med med mallar och att utforma viktiga dokument som ägardirektivet. Målet är att ni ska säkra ekonomin, hålla ihop familjen, vänskapen och få bra utveckling i verksamheten framåt. 

Medling

Kanske är redan ert generationsskifte i gång och det börja bli irritation eller osämja? Kontakta oss så går vi in och medlar.

Mentorskap

Behöver den yngre generationen handledning i sin nya roll genom och efter generationsskiftet? Vi erbjuder mentorskap för att ge dem en snabbare start och kunna trygga en stabilare verksamhet framåt.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk