Om Sinf

Vårt fokus är de små och medelstora företagen

Sinf fungerar som ditt externa huvudkontor. Vi hjälper dig med arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling. Sedan 1941 har vi på Sinf tillsammans med våra kunder löst företags utmaningar. Det gör oss till en av Sveriges mest erfarna arbetsgivarorganisationer. 

Oavsett om det gäller eget företagande, styrelsearbete, utvecklingsuppdrag, insikter i ledande branscher, tillgång till inflytelserikt kontaktnätverk eller kunskapssynergier så är Sinf din företagsresurs. Vår erfarenhet och breda kompetens kommer väl till pass när små-, medelstora och ägarledda företag vill ta nästa steg i sin tillväxtresa.

Vi strävar efter att vara en lösningsorienterad, flexibel och personlig arbetsgivarorganisation. Enligt oss innebär riktigt bra rådgivning snabba svar och konkreta lösningar som kväver problem i sin linda. Med ett tydligt fokus på affärer och kommande möjligheter.

 

Frågor vi driver

Betaltider

Hållbara affärstransaktioner skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Alla mindre och medelstora företag ska få betalt på 30 dagar för att slippa agera bank till storbolagen. Därmed ökar möjligheterna till nyinvestering och kompetensförsörjning. ​

Utbildning

Det råder en brist på kompetent arbetskraft inom industrin och det saknas i många fall relevanta utbildningar. Gemensamma insatser krävs därför inom politik, näringsliv och skolor.

LAS

Dagens arbetsrättsliga regleringar är ett relativt välfungerande system, men arbetsmarknaden har förändrats. Idag riskerar bland annat kollektivavtalens ställning och turordningsreglerna att hämma tillväxten för mindre och medelstora företag. Därför finns det ett behov av att se över delar av den svenska arbetsrätten.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk