För dig som vill teckna kollektivavtal!

Läs mer om Sinf Plus och skicka sedan in din medlemsansökan!

Här kan du läsa mer om vad som ingår innan du bestämmer dig. Har du ytterligare frågor, slå oss en signal. Genom att fylla i och skicka in denna medlemsansökan ingås samtycke till de bestämmelser som framgår av Sinfs stadgar samt förbindelse att följa dessa. Behöver du hjälp med att räkna ut din avgift, hör av dig till medlemsservice.

Sinf Plus:

· Fri arbetsrättslig rådgivning

Behöver ni hjälp med att lösa en intern konflikt? Vi ger juridisk rådgivning för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar.

· Fri affärsjuridisk rådgivning

Tvister, avtal, varumärkesskydd – komplicerade områden som ofta kräver professionell juridisk rådgivning när de egna ekonomiska intressena ska skyddas. Med erfarenhet från mer än 20 branscher har vi stenkoll på ditt företags rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden. Framförallt är vi ju specialister på att förstå och skydda de små och medelstora företagens intressen gentemot storbolagen. Den kunskapen är avgörande när det gäller att förstå ett avtals innerbörd.

· Kollektivavtal

Som medlem i Sinf har du möjlighet att teckna kollektivavtal. Inom vissa branscher kan du teckna kollektivavtal direkt via Sinf. Genom fullmaktstecknandet blir Sinf arbetsgivarpart i förhållande till den fackliga organisationen och företräder företaget som part vid såväl lokala som centrala förhandlingar. Läs mer om våra kollektivavtal och vad det innebär att ha kollektivavtal.

· Juridiskt stöd långt under marknadspris

Att ringa oss för generella frågor, vägledning eller för att diskutera möjliga scenarier. ingår i din medlemsavgift. Men om det visar sig att det krävs en mer detaljerad granskning, som omfattande inläsning och dokumenthantering, besök, representation eller formellt deltagande från vår sida, kan det övergå till att bli ett specifikt ärende. Vi informerar er i god tid innan. Ni tar då beslut på om ni vill gå vidare med ärendet eller inte. Går vi vidare tillkommer debitering. Den är kraftigt rabatterad långt under marknadspris.

· Affärsutveckling

Vi brukar säga att det oftast kommer ned till att det är en juridisk fråga som hindrar affärsutvecklingen, när man börjar titta närmare på problemet. Slå oss en signal och bolla dina funderingar. Vi hjälper gärna till att målsätta och konkretisera företagets ambitioner, omforma affärsmodellen och hitta nya vägar utifrån juridikens möjligheter. Är du medlem har du också tillgång till vår utbildningsplattform där det redan ligger en mängd webbinarier kring affärsutveckling och försäljning att ta del av när du vill.

· Omvärldsbevakning

Vi håller löpande koll på marknaden och de nya lagar och regelverk som påverkar våra medlemsföretag. Vi tar tempen på företagen genom vår enkät Underleverantörsbarometern fyra gånger om året. Vi driver aktuella frågor och opinion för att få till förbättringar. Vi informerar om allt detta genom medlemsbrev, nyhetsbrev och i digitala kanaler.

· Vi ska göra er röst hörd

Vi deltar aktivt i arbetet med att påverka företagarnas klimat till det bättre. Vi gjorde stora påtryckningar under coronakrisen och el-krisen för att förbättra förutsättningarna för små- och medelstora företag. Varje år driver vi en antal aktuella frågor, för vilka vi publicerar pressmeddelanden, debattartiklar och föreläser på mässor. Du kanske har sett oss på tv eller hört oss på radio? Nu arbetar vi för att förkorta betaltiderna inom näringslivet ihop med initiativet Betaltider. Har du någon viktig fråga du vill att vi ska driva, kontakta oss och berätta vad det är.

· Utbildningsplattform, föreläsningar och kurser

Vi erbjuder flertalet kurser och webbinarier som hjälper er i ert företagande. Som medlem får du direkt tillgång till vår utbildningsplattform. Här finns ett 30-tal olika utbildningar att välja mellan, helt gratis för dig som medlem. Lär dig grunderna i arbetsrätt eller viktig information om de nya industriavtalen. Förstå mer om hur du affärsutvecklar eller lär dig mer om ledarskap. Börjar det bli dags att tänka på ägarskifte så finns det tre matnyttiga webbinarier att ta del av. Vi är vana utbildare och föreläsare så behöver du en skräddarsydd kurs eller föreläsning på plats kan vi på kort tid ta fram ett förslag.

· Riktade förmånserbjudanden

Våra förmånserbjudanden utgår från tjänster och produkter vi tror kan underlätta allt kring ditt företagande. Som bättre elpris, rabatter på hotellnätter, tillgång till aktuella lagar, företagssäkerhet m.m. Vill du veta mer, hör av dig till medlemsservice.

För koncerner där flera bolag är anslutna som medlemmar i Sinf och där minst ett av bolagen betalar maxavgift används en rabattsats på serviceavgiften enligt följande:

Bolag 1 – Maxavgift, 0% rabatt
Bolag 2 och efterföljande bolag – 20% rabatt


Avgiften för respektive bolag kan aldrig understiga minimiavgiften på framledes 4999kr.

Beskrivning
Avgift
Pris / år
Antal anställda
 
x 999 kr
0 kr / år
Årsomsättning (omsatta miljoner)
 
x 259 kr / omsatt miljon
0 kr / år
Totalsumma serviceavgift (per år)
4999 kr / år
Medlemsavgift: 990 kr tillkommer
* Alla avgifter avrundas uppåt till närmaste 999-tal
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk