Sinf och Livs har idag träffat nya kollektivavtal för sötvaruindustrier, tunnbrödsbagerier och spisbrödsfabrikanter

Kostnaden för avtalet ligger i nivå med det sedan tidigare satta märket och ger lönehöjningar med 779 kr per månad (4:48 kr per timme) den 1 november 2020 resp. 658 kr (3:78 kr per timme) den 1 april 2022.

Avtalet gäller i 29 månader och löper ut den 31 mars 2023.

Parterna är överens om att avsättning till delpension ska göras med 0,2 procent fr o m den 1 november 2020 samt att man ansluter sig till den överenskommelse om sänkt ålder för intjänande av ålderspension från dagens 25 år succesivt till 22 år fr o m den 1 januari 2020 som gjorts mellan Svensk Näringsliv och LO.

Om du har några frågor ring kontakta Magnus Lindström.

Protokoll för Spisbrödsfabrikanter hittar du här > 
Protokoll för Tunnbrödsbagerier hittar du här >
Protokoll för Svenska Sötvaruindustrier hittar du här >

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk