_S8A6886

Förändringar i föräldraförsäkringen

Fler dubbeldagar och nya regler för vem som kan få föräldrapenning från och med den 1 juli 2024.

Föräldrarnas möjligheter att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn under barnets första levnadsår de så kallade ”dubbeldagarna” utökas från och med den 1 juli 2024 från 30 till 60 dagar.  Dessutom ger de nya reglerna föräldrar utrymme att nyttja dubbeldagarna tills att barnet är 15 månader, i stället för 12 månader.

Även möjligheten att avstå föräldrapenning till annan än någon av föräldrarna ändras. Enligt de nya bestämmelserna ges föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn möjlighet att överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. Föräldrar med ensam vårdnad om ett barn får överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. Föräldrarna får själva välja om det är dagar på sjukpenningnivå, då föräldrapenningen kan beräknas på personens sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som ska överlåtas, eller om det är dagar på lägstanivå, som ersätts med 180 kronor om dagen.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk