Jevrell mfl

Möte hos statssekreteraren om betaltider

En delegation från Sinf och föreningen betaltider har besökt statssekreteraren Håkan Jevrell för ett samtal om effekterna av de långa betaltiderna. Tack vare era synpunkter både per mejl och i Underleverantörsbarometern kunde vi presentera problemet riktigt konkret. Statssekreteraren uttryckte att han förstod såväl  problemet som vad det skulle betyda för er tillväxtpotential om ni får betalt inom 30 dagar.

Vårt samtal om effekterna av de långa betaltiderna med statssekreteraren Håkan Jevrell blev tack vare era synpunkter mycket bra. Vid vårt möte deltog också undertecknad, vår bolagsjurist Pernilla Blomqvist och Anders Persson, ordförande i föreningen Betaltider.

Jag vill verkligen tacka er för de fina återkopplingar jag fick nu i veckan om hur viktig frågan är. Era beskrivningar av effekterna och hur det påverkar er verksamhet blir viktiga statement i vår dialog med regeringen. Idag har jag lyft flera exempel och vi lämnade över citat från er till statssekreteraren så de verkligen ska förstå hur det är för just dig och för ert företag. Några har också lämnat goda exempel och förslag vilka vi också förmedlat. Vår dialog kommer att fortsätta och statssekreteraren lovade att lyfta frågan vidare.

Vi lyfte exempel på de värsta betalarna enligt bolagsverkets statistik. Statssekreteraren förstod och såg problemet. Vi förde även dialog om hur mycket det skulle betyda för er tillväxtpotential om ni får betalt inom 30 dagar. Vi hade ett gott samtal och statssekreteraren tog sig betydligt längre tid en den planerade mötestiden, vilket var värdefullt. Dialogen kommer att fortsätta, vi kommer inte ge upp. Vi lyfte också flera viktiga siffror från Underleverantörsbarometern och kunde tack vare att vi har så fin statistik genom era svar få mycket mer tryck i samtalet och stärka upp det.

Statssekreteraren var också intresserad av vad som lockar er till att investera mer och jag lyfte flera exempel på hur mycket maskinell utrustning kostar och hur mycket el man ofta kan spara genom att göra den typen av investeringar.  Han frågade också vad som skulle få fler av er att växa er större. Hur kan vi få fler mellanstora företag och där tryckte jag på att betaltiderna och tillgången till ert kapital är en nyckelfråga.

Vi stannar inte här! Arbetet fortsätter.
Sanna Arnfjorden Wadström

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk