Savings,Business,Accountant,Hand,Holding,Financial,Light,Bulb,Concept,Financial

Energirevisionen riskerade stå företagare dyrt

Sinfs jurister har på senare tid kontaktats av flera medlemmar som nappat på ett erbjudande om energirevision. Vi vill berätta om en av dem som med nöd och näppe klarade sig från att bli skyldig Skatteverket för belopp han aldrig skulle ha fått. Och dessutom få skattetillägg på beloppen.

Företagaren nappade på ett erbjudande om energirevision och fick en lathund för att kunna tilldela det säljande bolaget fullmakt på Skatteverket. Samtidigt med lathunden fick han besked om att han skulle meddelas vilket belopp företagaren skulle få tillbaka.

Nu blev företagaren misstänksam, eftersom företaget inte hade någon tillverkning var de inte berättigade till någon återbetalning av punktskatter på el. Han krävde då, och fick med vändande mejl, en skriftlig garanti på att företaget inte skulle bli återbetalningsskyldigt för en eventuellt felaktigt godkänd ansökan eller drabbas av skattetillägg. Värdet på den garantin kan vi inte säga något om eftersom företagaren gick vidare på egen hand och kontaktade Sinf.

Vid en kontakt med Skatteverket informerades företagaren om att de redan hade fått in tre ansökningar om återbetalning av totalt 177 000 kronor. Vid en ny kontakt med det säljande bolaget stod de klart att de inte hade någon aning om vad företaget hade för verksamhet.

Det säljande bolaget lovade att ”omgående” återkalla ansökningarna. Då detta inte var gjort ett dygn senare kontaktade företagaren Skatteverket på nytt och fick hjälp att nolla dem. Handläggaren på Skatteverket gjorde dessutom en tjänsteanteckning om att företaget inte var berättigat till återbetalning av punktskatter. Bolaget i åtminstone ett av fallen uppger att de sett över sina rutiner för att undvika liknande händelser, vilket vi ser som positivt.

I det här fallet – och i de andra fallen Sinfs jurister tittat på – klarade sig företagaren undan med blotta förskräckelsen. Fallet illustrerar hur lätt det är att hamna i dessa trångmål.

Sinf vill uppmärksamma er på att många “elhjälpande” bluffbolag härjar därute nu och att många av dem befinner sig på svarta listan. Tveka aldrig att kontakta våra jurister Jennie Nilsson eller Jessica G Palm om du är det minsta osäker, innan du skriver på något avtal.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk