Uppsägning på grund av arbetsbrist

Korttidsarbete och semester

Den 14 maj meddelade Tillväxtverket en ändring som får stor betydelse för företagen. Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Men efter en utförd analys har en reviderad tolkning gjorts där man kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet.

Detta innebär att sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. Inga undantag gäller därmed längre för betald semester, som tidigare angetts.

Tillväxtverket meddelar även att de kommer att återkomma om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod. Vi på Sinf fortsätter att hålla oss uppdaterade med information från Tillväxtverket, för mer information är ni välkomna att kontakta våra jurister.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk