VD-nätverk 25-26 september Dufweholms Herrgård i Katrineholm

Efterfrågan på ett nätverk för medlemsföretagens VD:ar har ökat under senare år och nu är det alltså dags. Sinf:s första nätverk vänder sig till dig som är VD och/eller ledningsgruppsmedlem i ett medlemsföretag.

Ämnena kommer att variera från gång till gång, men ledarskap är ett genomgående tema. Kompletterande ämnen är ekonomi, juridik, teknik, affärsutveckling och effektivitet. En viktig del är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna som också kommer att kunna påverka programutformningen. Mötesformen är lunch till lunch och vid första tillfället träffas vi på Dufweholms Herrgård i Katrineholm
Upplägget inför vår första nätverksträff

• Personliga beteendeprofil: Det finns olika dimensioner i ditt ledarbeteende tillexempel hur andra bäst kommunicerar med dig, ditt “jobbeteende” och det “privata” beteendet, dina styrkor i ett team. Du får konkreta tips på områden som du kan utveckla.

• Ledarskap: Genom att få en ökad förståelse för det egna beteendet och andras uppfattning ökar möjligheterna till framgång hos ditt personliga ledarskap. Vi pratar om ledarskapets tre viktigaste kompetensområden. Hur når du resultat VIA dina medarbetare och konsten att delegera ut arbetsuppgifter.

• Struktur vs Kultur: Vad är starkast och styr människors beteenden? Hur agerar jag som ledare för att påverka kulturen i företaget. Det är kulturen som råder när ledningen inte är på plats.

• Ekonomi i ägarledda företag – skatter och ägarskiften: Vad bör du som företagare tänka på inför ett ägarskifte, hur tar du in en ny delägare och hur löser du ut den gamla? Vi kommer även att prata om skateffektiva uttag ur förmånsföretag samt om bolagsstruktur.

Eva Göransson, TRESON kompetens & Utveckling

Eva har arbetat som konsult sedan 1981, med fokus på den mänskliga resursen i företag. Kompetens och utveckling handlar om att skräddarsy lösningar utifrån kundens behov vilket har lett till långsiktiga relationer hos kunden. Praktiskt tillämpbara lösningar och upplevelsebaserad träning ligger till grund för kompetens och utveckling.

Kent Andersson, Skattechef, Söderberg & Partners

Kent är ämnesexpert inom området skatt. Kent har arbetat med skattefrågor på daglig basis i drygt tjugo år. Idag jobbar Kent som Skattechef hos Söderberg & Partners, Special Clients.

Anders Ekdahl, VD Sinf

Anders Ekdahl har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och affärsmannaskap i roller som VD, styrelseordförande, styrelseledamot och egen företagare. Anders håller i ramarna för VD-nätverket och finns på plats för konsultation.
Anmälan

Anmäl ditt deltagande på www.sinfevents.se senast den 26 augusti.
OBS! Det här är ett pilotprojekt därav också en exklusiv chans för dig att delta den första omgången. Deltagaravgiften är reducerad och vi erbjuder maximerat antal platser. Pris 8500:- ex moms, i priset ingår lunch till lunch konferens, inklusive all mat och övernattning. Tillkommer gör dryck till middagen.

Läs mer om TRESON, www.treson.se

Dufweholms Herrgård, www.dufweholm.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk