Varslen ökade kraftigt i september – stora variationer

Arbetsförmedlingens statistik för september visar dock en annan verklighet, varslen har ökat. Mellan månaderna augusti och september i år har det ökat med 60%.

Varslen ökar kraftigt i september – stora variationer

Det är lätt att när man ser börsens utveckling dra slutsatser att ekonomins återhämtning går över förväntan. Arbetsförmedlingens statistik för september visar dock en annan verklighet, varslen har ökat. Mellan månaderna augusti och september i år har det ökat med 60%. Våra jurister på Sinf hjälper nu också frekvent företag med att förbereda och lägga varsel. 

Sinf gick redan i somras ut och varnade för att varslen skulle komma att öka under hösten. Tillverkningsindustrin är också den bransch som enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik har drabbats hårdast av varsel med 23% av det totala antalet varsel som gjordes i september. Vidare är även tjänstesektorn, byggsektorn och handel fortsatt hårt drabbade.  

Antalet arbetslösa är nu över 100 000 fler än för ett år sedan samtidigt som andelen långtidsarbetslösa ökar. Samtidigt visar den nysläppta rapporten att vissa företag går bättre.  

Det abrupta avslut av stödinsatser som kommer vid nyår i samband med att de korttidspermitteringsersättningarna som infördes i våras inte förlängs gör att många företag nu måste varsla. 

– Våra jurister på Sinf hjälper just nu dagligen företag att förbereda och lägga varsel. Personal som företagen egentligen har behov av under normala omständigheter men som det under Coronakrisen inte finns kostnadstäckning för. Svängningarna är stora fortsätter Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Svensk Industriförening. Vi har stora variationer inom flertalet branscher. Företagen beskriver också att det kan variera stort från månad till månadAtt regeringen nu dessutom inte förlänger korttidsarbetet efter nyår ökar just nu varselvågen då många mindre välskötta företag inte kan klara kostnaderna för personalen under krismånaderna utan stöd från staten, säger Sanna Arnfjorden Wadström.  

Det leder till reducering av omfång och nedläggningar och vi riskerar abrupta avslut och konkurser hos de drabbade
– Regeringen behöver lägga en mjukare övergång till det normala regelverket fortsätter Sanna. 

Totalt har andelen arbetslösa redan på ett år gått från 7% till 9% i Sverige. Företagen kommer behöva sina medarbetare för att få Sverige att starta om.  

Vi råder regeringen att omgående se över och rätta till allvarliga fel i korttidspermitteringarna. Följande delar skapar dessutom akuta utmaningar hos företagen:  

  1. 24 månaders karens för dem som utnyttjat korttidspermitteringarna gör att friska företag som tillfälligt under krisen drabbats hårt riskerar att få lägga ner sin verksamhet. 
  2. Regeringens förslag på att företagets ägare och familjemedlemmar inte får ta dela av i permitteringarna måste tas bort. Familjeföretagen som ofta är ansvarstagande och finns på orterna ute i landet blir hårt drabbade när det inte alls är ovanligt att en stor del av familjen är aktiv i verksamheten och därmed blir helt skyddslösa i den normala permitteringen.
  3. Nuvarande regler om att minst 70% av de anställda på driftstället ska godkänna och också delta i korttidspermitteringen för företag som saknar kollektivavtal bör slopas.  

Vi vill också se att nivåerna fortsatt ligger förhöjda en tid till för att företagen skall ha tid att anpassa verksamhetenNu får kompetenta medarbetare som det normalt finns stort behov av i en kompetensbristutmanad tillverkningssektor gå ut i arbetslöshet. Personalen går ut i en osäker framtid och företagen mister delar av den kompetens som så snart krisen vänder är livsnödvändig för att skapa tillväxt och ge möjlighet till innovationen i bolagen. Den kompetenskraftiga personal som behövs för att komma starka ur denna kris. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk