Young,Businesswoman,Going,To,Make,Handshake,With,A,Businessman,-greeting,

Trygga bolaget med aktieägaravtal

Avtal tryggar förhållandet mellan parter samt fastställer regler, rättigheter och skyldigheter. Aktieägaravtal, kallas även kompanjonavtal, bidrar till en harmonisk företagsmiljö och främjar stabilitet och samarbetet mellan ägarna. Visst har du väl ett aktieägaravtal?

Vi är måna om att våra företagare har ett tryggt förhållande med samtliga sina avtalsparter. Det gäller alltifrån att ha säkra och välformulerade avtal med leverantörer, kunder, anställda men också delägarna emellan. Vi uppmanar därför alla som driver företag tillsammans med andra att låta upprätta ett aktieägaravtal. Nedan listar vi några av fördelarna, dessutom kan ni med fördel använda er av våra mallar i juridikbanken för att själva påbörja grundarbetet med avtalet innan en av våra jurister hjälper till med justeringar. På så sätt får ni ett tryggare förhållande sinsemellan samtidigt som avtalet kan tas fram till ett förmånligare pris än att låta upprätta avtalet tillsammans med en jurist helt från grunden.

Vad är då ett aktieägaravtal?

Det är precis som det låter, en juridisk överenskommelse mellan aktieägarna. Ett annat namn för aktieägaravtal är kompanjonavtal.

Vad är syftet med att upprätta ett aktieägaravtal?

Syftet med aktieägaravtal är att fastställa regler, rättigheter och skyldigheter relaterade till ägandet. Aktieägaravtalet ska bidra till en harmonisk företagsmiljö och finns till för att främja stabilitet och samarbetet mellan ägarna.

Vilka klausuler innehåller aktieägaravtal vanligtvis?

Ett aktieägaravtal kan innehålla olika komponenter beroende på företagets specifika behov och det enskilda avtalets ändamål, är ändamålet att trygga befintliga ägare eller att en investerare ska våga skjuta till medel till bolaget?

Här är några av de vanligaste nyckelkomponenterna i ett aktieägaravtal:

  • Villkor för beslutsfattande och röstningsrättigheter för att förenkla beslutsfattandet i den löpande verksamheten och undvika missförstånd för när enighet ska föreligga för beslutsfattande.
  • Villkor för när och hur en ägare kan lämna företaget, inklusive försäljning av aktier till andra ägare eller tredje parter. I de allra flesta aktieägaravtal finns villkor om förköpsrätt och hembudsklausul.
  • Bestämmelser för hur ägande och kontroll hanteras vid en ägares sjukdom eller dödsfall.
  • Krav på att aktieägarna skyddar sina aktieandelar från övertaganderätt vid tex. bodelning.
  • Drag along & tag along-klausul.
  • Vitesklausul, dvs. på förhand avtalat vite vid brott mot aktieägaravtalet. Säkerställer att avtalet inte är tandlöst.
  • Villkor som skyddar konfidentiell information från att spridas vidare.
  • Villkor om konkurrensförbud för att förhindra ägare som lämnar företaget från att ta anställning inom en viss tid i verksamhet som bedriver konkurrerande verksamhet samt förhindra att lämnande ägare startar upp konkurrerande verksamhet inom en viss tid.
  • Bestämmelse om lagval och tvistelösning för att tydliggöra vilket lands lag som gäller och till vilken instans parterna ska vända sig vid konflikt som inte kan lösas genom medling. Parterna avtalar då om allmän domstol eller skiljedomstol ska användas.

Glöm inte att kolla in Juridikbanken på Sinf.se och tveka inte att kontakta någon av Sinfs jurister om du behöver hjälp med några av dina avtal. Vi upprättar helt från grunden eller ser över specifika villkor baserat på dina önskemål.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk