Unionen och TechSverige (IT & Telekomföretagen)

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31

Lön

Om lokala parter inte blir överens i den lokala förhandlingen ska ett minsta löneökningsutrymme samt revisionsdatum för Unionens medlemmar vara:

4,1 procent per 2023-04-01

3,1 procent per 2024-04-01

Lägsta månadslöner

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

20 811 kronor fr.o.m. 2023-04-01

21 456 kronor fr.o.m. 2024-04-01

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 22 393 kr respektive 23 087 kr.

För medarbetare som helt saknar arbetslivserfarenhet kan lägre lön tillämpas under 3 månader. Om andra skäl än avsaknad av arbetslivserfarenhet föreligger erfordras lokal överenskommelse.

Löneavtalskonstruktion

Löneavtalet har delats upp i en del för företag med Unionenklubb och en del för företag utan Unionenklubb. Dessa är likalydande i första och andra avsnittet och syftet är bland annat att underlätta tillämpning utifrån olika lokala förutsättningar.

Flexpension/deltidspension

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension. Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent för 2024 till individens tjänstepension. Det nya sammanlagda värdet av individens kompletterande avsättningar blir därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens utgång.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk