andre

Undvik uteblivna betalningar

Sinf ringer i varningsklockan inför stundande lågkonjunktur. Det är hög tid att se över de ekonomiska förutsättningarna och förbereda sig för att kundernas betalningsförmåga successivt försämras.

Konkurserna ökar nu markant i hela landet och allra mest i Stockholm och Västra Götaland. Mycket pekar på att vi går in i en lågkonjunktur under 2023 som dessutom åtföljs av en hög inflation där särskilt elpriserna sticker ut. Denna nya verklighet gör att vi på Sinf nu vill ringa i varningsklockan och särskilt understryka vikten av att våra medlemmar i god tid ser över sina ekonomiska förutsättningar att möta dessa utmaningar.

Med en lång erfarenhet av krav- och kreditfrågor och av att driva inkassoföretag vet André Hanes vikten av att agera proaktivt när kunderna börja dra på betalningarna. Vad man nu kan förvänta sig, beroende på sektor, är att betalningsförmågan hos kunderna successivt börjar försämras. Detta gör att vi uppmanar alla våra medlemmar att se över sin kreditpolicy. Denna policy bör exempelvis omfatta hur betalningsvillkoren och uppföljningen är utformade i relation till risk-klassificering av företagets kunder och de olika kravmodeller som aktiveras i händelse av att fakturor inte betalas i tid. Kanske behöver företaget lägga upp en kreditbevakning av sina kunder, teckna avtal om inkassotjänster m.m.

Vår bolagsjurist André Hanes kommer under 2023 att initiera olika projekt för att öka medvetenheten och kunskapen hos våra medlemmar när det gäller krav- och kreditfrågor. Givetvis har man som medlem alltid möjligheten att kontakta juristerna på Sinf med allmänna juridiska spörsmål men om det gäller specifikt krav- och kreditfrågor, så får man mycket gärna vända sig direkt till André Hanes.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk