Ukraine,Sweden,High,Resolution,Puzzle,Concept

Undersökning: Ukrainares möjligheter på svensk arbetsmarknad

Regeringen vill få en bättre bild över vuxna ukrainare som registrerats i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Därför lämnas ett bidrag med 75 000 USD till FN:s migrationsorganisation (IOM) för en undersökning om deras situation i Sverige.

Det saknas information om sysselsättningsgrad för gruppen vuxna ukrainska medborgare med tillfälliga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Den information som finns baseras endast på arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Undersökningen görs att få en bättre förståelse för de utmaningar gruppen har inklusive hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Frågorna tas fram av Justitiedepartementet i samarbete med berörda övriga departement och i nära samarbete och dialog med Migrationsverket.

IOM har genomfört flera liknande undersökningar i andra europeiska länder och den uppges kunna fungera som värdefullt underlag för regeringen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk