Underleverantörsbarometern – Sökes: säljare till industrin

Pressmeddelande
1 februari 2018

Fortsatt positiva tongångar, ett bra avslut på 2017 och brist på arbetskraft.

Så kan man sammanfatta Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf.

– Är man en duktig säljare eller marknadsförare så finns det väldigt många möjligheter inom industrin. Branschen behöver ytterligare kompetens i form av just de personalgrupperna, säger Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf.

Positiva siffror och ökade anställningsplaner är de kanske viktigaste indikatorerna i Underleverantörsbarometern som alltså presenteras idag. Undersökningen, som gjorts kvartalsvis sedan 2007, fungerar som en temperaturtagare på underleverantörsindustrin.

– Vart tredje företag vill eller planerar att nyanställa och man söker produktionspersonal, marknadsförare och framförallt säljare. Personalgrupper som det är brist på i Sverige. Vi har helt klart en utmaning framför oss, säger Joakim Norlén.

I frågan om kapacitetsutnyttjande så är trenden tydlig; idag utnyttjar åtta av tio underleverantörer över 70 procent av sin produktionskapacitet jämfört med sex av tio företag vid senaste konjunkturuppgången 2013. Att det har tagit tid beror på flera orsaker.

– En av dem är just bristen på kompetens och arbetskraft, men självklart också de alltför långa betaltiderna, säger Joakim Norlén.

De mindre och medelstora företagens förutsättningar påverkas till stor del av politiska beslut; frågor som betaltider, tillgången till kapital samt beskattning kan hanteras nationellt för att stärka konkurrenskraften internationellt. Svensk industri är exportberoende, utgör ryggraden i svensk export och är en förutsättning för många tjänstebranscher.

– Tillväxten och jobben finns i de mindre och medelstora företagen. Om bolagen förändras i takt med kundernas behov kan de också expandera själva. En viktig del i detta är bland annat betaltider på 30 dagar netto och kunskap om framtida produktionslösningar, menar Joakim Norlén.

Sammanfattningsvis är underleverantörernas syn på konjunkturutvecklingen fortsatt positiv. Sex av tio ökade sin omsättning i fjärde kvartalet 2017 och mer än hälften tror på en fortsatt ökning.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

Mer än hälften av underleverantörerna (58 procent) har ökat sin omsättning fjärde kvartalet 2017 jämfört med 61 procent föregående kvartal.
55 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 56 procent inför det fjärde kvartalet
59 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 63 procent i förra Underleverantörsbarometern.
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet sjunker från 32 procent till 31 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 3 procent till 9 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Norlén, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 0706- 83 89 28, joakim.norlen@sinf.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk