Sanna_halvfigur12_rum1-EWALDTON_131222_170255 (2)

Underkänt Johan Pehrson

Det var glädjande att på presskonferensen den 15 mars se att arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson har tagit till sig av våra synpunkter – åtminstone på en punkt. Vi förstår att det nu pågår ett arbete med att ge de ukrainska flyktingarna undervisning i svenska språket. Men det ensamt är långt ifrån tillräckligt för att bryta bristen på integration. Var är det samlade greppet?

Företagen gör idag stora insatser för att få medarbetarna trygga och få dom att trivas på arbetsplatsen. Ledningen coachar, stöttar, utbildar, skapar miljöer och arbetar aktivt inom en rad områden för att stimulera och få medarbetarna att trivas, må bra och växa i sina roller. Man har också en introduktion, en uppstart och en inlärningsperiod. Det är så man lockar nya medarbetare samt får dem att trivas och stanna på arbetsplatsen. Allt handlar om att skapa trygghet runt människor så de växer och mår bra.

Svenska myndigheter gör precis tvärt om när det kommer flyktingar till Sverige. De lever ofta utan större kontakt med det svenska samhället och är utestängda från naturlig kontakt med vår kultur. Det är dessutom människor som kommer ifrån krig, med all den oro och otrygghet det innebär.

-Skulle våra svenska företagare behandlat sina medarbetare på motsvarande sätt skulle reaktioner komma på att man bryter mot svensk rätt, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. En sådan behandling skulle aldrig accepteras.

Tillgången till språkutbildning är bara en del av det flyktingarna behöver. Minst lika viktigt är introduktion och trygghet. Vårt samhälle och våra värderingar är annorlunda och svåra att förstå för dem som kommer från en helt annan kultur. Skillnaderna mellan exempelvis Sverige och Ukraina är stora, trots att vi är europeiska länder i närheten av varandra.

Det är bra att språkutbildning kommer på plats men vi är oroliga att Johan Pehrson och regeringen glömmer bort de andra delarna:

  • Introduktion och rådgivning
  • Stödfamiljer som ger trygghet
  • Möjlighet att bo kvar där de skapat sig ett nätverk, barns skolgång och hemspråk
  • E-legitimation och minskad byråkrati

-En introduktion till samhället finns i våra grannländer och värdfamiljer är ett prövat framgångsrecept, fortsätter Sanna Arnfjorden Wadström. Flyktingarna har genom sina stödfamiljer fått övning i språket och ett sammanhang, vilket ger ett naturligt stöd, samtidigt som det ger kunskap, trygghet och en fast punkt.

-Vi behöver skapa snabbspår in i samhället. Myndigheterna behöver se och lära av företagens bemötande gentemot sina medarbetare. Det är precis det stödet och den tryggheten som skapas på en arbetsplats som krävs för att människor ska kunna landa i ett nytt land, på en ny plats, känna sig trygga och må bra. Regering och myndigheter kräver att flyktingar ska göra rätt för sig, men de behöver hjälp. Bara då kan flyktingarna tillföra svenska samhället arbetskraft och bidra till svensk tillväxt och en lyckad integration.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk