Framskjutna korttidsstöd tvingar företag i konkurs

Framskjutna korttidsstöd tvingar företag i konkurs

Tillväxtverket meddelar att de i och med den nya lagstiftning av korttidsstödet tvingas utveckla det befintliga systemet för att ta emot ansökningarna. Detta kommer skjuta fram utbetalningarna av ersättning till de behövande företagen ända till maj. Effekten av detta kommer innebära konkurser, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström mycket bekymrat. Vi råder våra politiker att omgående ompröva ansökningskraven så företagen kan få sina ersättningar direkt efter lagändringen den 15 februari.

Det var under onsdagens möte med Tillväxtverket som generaldirektör Gunilla Nordlöf meddelade att ansökningsperioden för permitteringsstödet 2021 inte kan öppna i samband med att lagstiftningen träder i kraft. Med stödet för 2021 medföljer nya krav jämfört med stödet för 2020.

– Företagen får söka stödet på nytt och kommer att behöva lämna flera uppgifter vid ansökan och vi behöver då också kontrollera fler uppgifter och utveckla våra processer. Det kräver viss utveckling av våra befintliga system när mer data ska hanteras, meddelades från Tillväxtverket. Det är alltså de lagar och förordningar som reglerar stödet som gör att systemutvecklingen behöver göras och också anledningen till att möjlighet att söka stöd dröjer.

Med anledning av lagändringarna kommer ansökningsförfarandet att senareläggas i 5–8 veckor räknat från 15 februari. Det betyder att företag i stort behov av krisstödet i praktiken kan få vänta ända till maj för att få sin permitteringsersättning fr o m december.

– Vi ser mycket allvarligt på detta då många företag redan är hårt trängda. Vi hade redan innan den mycket bekymmersamma informationen blivit kontaktade av bolag som brottas med att stödinsatserna nu inte betalas ut. Företagen uppger att de löper risk att gå i konkurs för att handläggningstiden hos Tillväxtverket tar för lång tid, säger Sinfs jurist Jennie Nilsson som leder samtalen med Tillväxtverket. Denna typ av förskjutningar får enorma konsekvenser för trängda företag fortsätter hon.

Det finns samtidigt en förståelse för de stora insatser som krävs i samband med hanteringen av krisstöden. Men sådan här förskjutning får katastrofala konsekvenser för varje företagare som under året lagt sparpengar, energi och stora insatser för att få verksamheten att överleva. Samtidigt skapar förskjutningen en stor oro hos personal som inte vet om de får behålla sina jobb. Det skapar oroliga arbetsplatser och i förlängningen en stor oro hos medarbetare och deras familjer. Det är alltså många som i förlängningen drabbas.

– Projektet med att utveckla ansökningssystem kan inte ske på bekostnad av företags överlevnad. Vi råder Regeringen och våra politiker att skyndsamt lagändra eller sätta in mer resurser och skapa en överlappning så att behövande företag överlever säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Kan man inte öka tempot så bör man hålla sig till tidigare system. Företagens överlevnad måste går före regelkrångel. Detta handlar om Sveriges framtid, om företagens livskraft och om att rädda de svenska jobben.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk