Ta ställning för industrin

KRÖNIKA. Det är supervalår. Under 2014 ska både EU-parlamentet och Sveriges riksdag fyllas med beslutsfattare valda av oss medborgare. Nu är det intressant att veta vad vi medborgare tycker, och flirten med väljarna kommer säkert att slå rekord.

Att välja är att ta ställning och då kan jag undra om vi bara ska göra det vart fjärde år? För industrins utveckling kanske det är viktigare med kloka personliga val varje dag än politiska val vart fjärde år. Tänk om vi alla som på något sätt är delaktiga i svensk industris utveckling tar ställning och väljer att skapa förbättringar varje dag.

Kanske kan något eller några av nedanstående val vara dina beslut under 2014!

Välj att intressera en ung person för teknik och presentera industrins karriärmöjligheter, en person som är viktig för framtiden. Låt inte din eller omvärldens slentrianmässiga bild av industrin, där allt avvecklas, spridas till nästa oförstörda generation.

Jag själv växte upp i en industristad där mångas råd inför yrkeslivet var: Välj allt utom industrin! I dag kan jag kanske säga att rådet var rätt eftersom mycket av industrin är nedlagd i den staden. Jag undrar hur det hade gått om alla med fallenhet, intresse och kreativitet hade valt industrin? Om de allra bästa hade lagt all kraft på den egna staden, skulle den då ha varit en blomstrande industristad även i dag? Välj att tala om möjligheterna! För varje klok, nyfiken och intresserad ungdom som väljer industrin, så stärks den svenska industrins framtid och därmed hela den svenska ekonomin.

Välj att inte bara vara intresserad av energieffektivisering i din verksamhet, utan gör något åt det. Varje onödigt förbrukad kilowattimme kostar onödiga pengar som hamnar i fel ficka. Därtill påverkar det vår miljö negativt. För en tid sedan var jag på ett industribesök där man blåste ut varmluft på gården, samtidigt som man i en annan del av lokalen tillförde ny värme. Visst fanns det argument för att göra så, men det var nog mer av ett försvarstal för varför ett val inte gjorts.

Välj att öka konkurrenskraften genom att öka effektiviteten i varje process. Varje arbetsmoment som kan göras enklare eller snabbare, som tar bort ett arbetsmiljöproblem eller en monoton rörelse, är ett utvecklingssteg. Skapa delaktighet i förbättringsarbetet och lyft fram möjligheter. Ju fler spännande och programvarustyrda processer industrin har, desto fler unga kommer att se industrin som en del av sin framtid. Att automatisera är inte bara ett sätt att konkurrera med de länder som vill ta produktionen från Sverige, det är ett sätt att attrahera de som ska bygga Sveriges framtida industri.

Låt 2014 bli ditt valår! Fokusera på att uppnå dina mål för att sedan berätta om de positiva effekter det fått, i stället för att säga vad du tänkt eller vad du kommer att göra. Precis det där sistnämnda handlar det om i super­valen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk