SannaArnfjordenWadström_kvinnligtföretagande

Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf ger flertalet konkreta åtgärder för att öka kvinnligt företagande

Sverige i botten - vi måste öka kvinnligt företagande

Sverige hamnar i bottenligan i EU när det gäller andel kvinnor som driver eget företag. I fjol startade hälften så många kvinnor företag i Sverige som män. Det finns fler utmaningar för kvinnor som driver företag vilket behöver åtgärdas menar Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström som själv varit företagare. Hon menar att en ökad mångfald skulle skapa en maximerad tillväxt och det finns en stor outnyttjad potential i kvinnligt företagande.

Det är viktigt att satsa på ett ökat företagande hos kvinnor eftersom vi på så sätt får fler företag. Det innebär både fler arbetstillfällen och en större variation av företag, vilket gynnar svensk tillväxt säger Arnfjorden Wadström.

Hon identifierar flera hinder som kan påverka kvinnors vilja och förmåga att starta och driva företag. Hon nämner bland annat att kvinnor ofta behöver en “puff” för att våga ta steget, och att många tycker att det kan vara svårt att lyfta sig själv inför andra. Här är viktigt att ge kvinnor mer självförtroende för de kan ofta mer än de själva tror. Kvinnliga förebilder är oerhört viktiga för att inspirera och engagera. De kan öka självförtroendet hos unga kvinnor, förklarar Arnfjorden Wadström. Men hur kan vi hjälpa fler kvinnor att ta steget och starta företag?

Arnfjorden Wadström föreslår följande konkreta åtgärder:

  • Lyfta fram kvinnliga förebilder: Genom att framhäva framgångsrika kvinnliga företagare kan vi inspirera fler kvinnor att följa i deras fotspår.
  • Börja med utbildning tidigt: Genom att införa entreprenörskap i utbildningen redan på grundskolenivå kan vi inspirera unga kvinnor och flickor att överväga att starta egna företag.
  • Skapa mentorskap: Genom att skapa mentorskapsprogram där erfarna kvinnliga företagare kan guida och stötta de som är nya i företagandet kan vi bygga ett stödnätverk och skapa starka band inom företagarvärlden.
  • Ofta är kvinnor själva sina egna största kritiker medan män tar för sig mer. Det är viktigt att bygga nätverk av kvinnor och män som stöttar och också våga välja bort dem runt en som trycker ner en. Många kvinnor hamnar i en mammaroll i arbetslivet där de räddar och löser saker men blir bakgrundsfigurer. Det behövs mer kunskap och förståelse kring detta.
  • Sträva efter jämställda styrelser: Företag bör sträva efter jämställdhet i sina styrelser för det gör att andra kvinnor vågar. Detta kan bidra till att förändra företagskulturen och göra det mer välkomnande och uppmuntrande för kvinnor.
  • Erbjuda stöd och coachning: Att stötta kvinnor som är intresserade av att starta företag kan bygga självförtroende och ger den nödvändiga kunskapen för att starta och driva ett framgångsrikt företag.

Trots de utmaningar som kvinnor ställs inför när de överväger att starta företag, säger Arnfjorden Wadström att det finns mycket att vara hoppfull om. Den yngre generationen kvinnor tar för sig på ett helt annat sätt, menar hon. Men förändringen måste komma inom snar framtid. Detta med tanke på att Sveriges företag står inför enorma volymer av ägarskiften där även kvinnliga företagare behövs för att kunna tillvarata de företag som nu ska lämnas över. Då räddar vi arbetstillfällen och företag som levt i generationer, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström

Vill du veta mer eller är intresserad eller behöver inspiration? Delta på Sinfs webbinarie “Du kan mer än du tror – Våga vara kvinna över ditt liv” den 29 augusti 09.00-10.00. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl dig här.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk