Business,Partners,Shaking,Hands,,Signing,Business,Contract,After,Negotiations

Svårigheter i offentlig upphandling ökar för småföretag

Hela 96 procent av svenska företag räknas som småföretag, det vill säga har färre än 50 anställda. Nästan hälften av dem tycker att det har blivit krångligare att delta i offentlig upphandling.

Företagarnas nya rapport ”offentlig upphandling och småföretag” visar att nästan hälften av alla företag upplever ökade hinder i offentlig upphandling. Offentlig upphandling har potentialen att vara ett effektivt sätt att säkerställa transparens och konkurrenskraftigt urval av produkter och tjänster. Men systemet verkar i praktiken ofta motverka småföretagens deltagande.

Trots att 96 procent av svenska företag har färre än 10 anställda, har endast 32 procent av dessa småföretag deltagit i offentlig upphandling. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med tidigare, men det visar fortfarande att stora företag har en oproportionerlig fördel i upphandlingsprocessen.

Statistiken är inte uppmuntrande. 48 procent av småföretagen anser att det har blivit svårare att delta i offentlig upphandling, ofta på grund av onödiga och irrelevanta krav. Stora företag har resurser att hantera dessa komplexa regelverk, medan småföretag behöver fokusera på sin kärnverksamhet.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Trots att nya regler introducerades i februari 2022 för att förenkla upphandlingsprocessen, tyder resultaten på att dessa ändringar ännu inte har haft någon större inverkan.

Småföretagens roll i offentlig upphandling är avgörande för att främja konkurrens, innovation och ekonomisk tillväxt. Offentliga upphandlare måste ta sitt ansvar och inte stänga ute småföretag.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk