Tack för 2015 – här kommer 5 tips inför julen!

Summering Elmia 2017

Det är nu en vecka sedan Elmia Subcontractor 2017 avslutades. För Sinfs del är den mässan en av våra viktigaste mötesplatser, då flera medlemmar är på plats som besökare och utställare. Personligen fick jag möjligheten att träffa många av er vilket jag uppskattade mycket. Det gav mig en bra insikt i just ert företag och de frågor som ni fokuserar på för att lyckas ännu bättre.

För andra året i rad hade vi en samlingsmonter där åtta medlemsföretag ställde ut. Det blev en väldigt lyckad satsning och samlingsmontern kommer vara ett återkommande inslag även nästa Subcontractor.

Underleverantörsbarometern och Exportkartläggningen
På Elmia Subcontractor presenterade Sinf Underleverantörsbarometern och Exportkartläggningen.

Barometern visar att det råder en fortsatt positiv framtidstro hos svenska underleverantörer. Vi har inte haft fyra efterföljande kvartal med så här positiva siffror sedan 2010. Antalet företag som ökar sin omsättning ligger på över 60 procent för det tredje kvartalet 2017.
Exportkarläggningen visar bland annat att SME-företag inte känner till exportfrämjarna och deras tjänster i så hög grad. De flesta (32 procent) anser att bästa sättet att få kontakt med en internationell marknad istället är genom rekommendation från kund. Här kan du se presentationen av Exportkartläggningen

Nästa år kommer vi påbörja arbetet med att skapa en ännu bättre plattform för samverkan mellan branscherna och en bredare leverans av tjänster. Både vad gäller tjänster som ingår i medlemskapet – och tjänster som går att köpa till därutöver.

Första veckorna på Sinf
Efter snart tre veckor på Sinf känns det väldigt spännande att få sätta mig in i hela Sinfs verksamhet och få en ökad insikt i de 25 branscher som vi arbetar med. En av de övergripande frågorna som rör oss alla, betalningstider, står verkligen högt upp på min lista av prioriterade aktiviteter. Under Subcontractor talade närings- och innovationsminister Michael Damberg samt Centerns partiledare Annie Lööf, och ämnet betaltider hade en tydlig plats även i deras respektive agendor.

Vi kan glädjas mycket åt att Sverige går fortsatt bra och att flertalet av Sinfs medlemmar har bra tryck i orderingången. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som besökte Sinfs monter, deltog i våra industrimingel och på andra sätt bidrog till att göra Subcontractor till en fantastisk mässa. Även tack till vår samarbetspartner EFG som levererade montermöbler åt oss.

Fortsatt lycka till med affärerna!

Hälsningar
Joakim Norlén
VD, Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk