Engineer,Hand,Using,Tablet,,Heavy,Automation,Robot,Arm,Machine,In

Strategin Framtidens industri

Sverige ska driva på den gröna och digitala omställningen, det är genom den vi kan stärka vår konkurrenskraft och skapa jobb. Samtidigt kan vi förbättra vår beredskap och stärka Sverige. Regeringen presenterar strategin Framtidens industri.

Regeringens tidigare strategi Smart industri uppges ha bidragit till att lyfta industrin och sätta fokus på omställningen samt förnyelse och stärkt omställningsförmåga i små och medelstora industriföretag genom fokus på digitalisering, kompetensförsörjning och hållbar produktion.

Den gröna och digitala omställningen och utvecklingen går allt snabbare. Med strategin Framtidens industri identifieras fyra övergripande trender i den globala utvecklingen som påverkar industrin och ligger till grund för det fortsatta arbetet:

  • Nya stora EU-initiativ
  • En alltmer komplex och sammanlänkad värld
  • Globaliseringen bromsas in
  • Efterdyningarna av Covid 19-pandemin skapar nya förutsättningar.

Avsikten med Framtidens industri är att peka ut riktningen för en konkurrenskraftig svensk industri. Regeringen ska driva på en allt snabbare omställning och samtidigt möjliggöra för fler investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen. Enligt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ska Sverige fortsätta att vara en ledande industrination där industrin är en avgörande del i den gröna och digitala omställningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk