Presskonf

Statsministern rekommenderar vaccin och "krampaus"

Regeringen aviserade idag försiktighetsåtgärder och en åtgärdsplan i tre steg, med anledning av Corona och den nya omikronvarianten. Planen är baserad på Folkhälsomyndighetens underlag och restriktionerna uppges vara möjliga att följa utan att ställa in hela livet. 

Regeringen presenterade alltså en åtgärdsplan i tre steg, varav den första börjar gälla redan imorgon. Det aviserades också en beredskap för att lindra ekonomiska konsekvenser. Statsminister Magdalena Andersson tryckte på att alla behöver ta sin del av ansvaret för att hejda smittspridning. Ovaccinerade bör vaccinera sig och vaccinerade ska vara lite mer försiktiga än vanligt. Särskild försiktighet bör iakttas när man träffar människor man inte vet vaccinstatus på. 

Steg ett införs

Vi har just nu en förhållandevis låg smittspridning, enligt socialminister Lena Hallenberg, dock är vaccinationsstatusen ojämn och vi är fortfarande i en pandemi. De första åtgärderna – steg ett – införs därför redan imorgon. Som arbetsgivare är det aktuellt att i viss mån möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån, att underlätta vaccinering och vidta åtgärder för att anställda ska kunna hålla avstånd till varandra. 

Vid en väsentligt ökad smittspridning och belastning på vården införs steg två i planen, som för arbetsgivare främst innebär att arbetstagare ska jobba på distans, om inte fysisk närvaro är nödvändig för bedrivande av verksamheten. Det är också i steg två det kan bli aktuellt med utökad användning av vaccinationsbevis, för exempelvis restauranger. 

Steg tre slutligen, införs vid mycket hög smittspridning och en mycket hög belastning på vården. I detta steg kommer restriktioner med exempelvis besöksförbud inom omsorg och fjärr- eller distansutbildning i gymnasieskolan. 

Nollställning av karenstid

I ekonomiskt hänseende slopas omedelbart karensavdrag och krav på läkarintyg för att få smittbärarpenning samtidigt som riskgruppsersättning och tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn förlängs. Arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala. Dessutom förbereds ytterligare stödåtgärder för att lindra konsekvenserna för företag, för det fall pandemin tar oss i ett rejält grepp igen. Evenemangsstödet kommer att förlängas och företag kommer att kunna få omställningsstöd och omsättningsstöd. Karenstiden för stöd vid korttidsarbete nollställs, vilket innebär att arbetsgivare som fått stödet 2020 och 2021 kommer att kunna få stödet på nytt. 

Sverige har än så länge en låg smittspridning jämfört med omvärlden och en jämförelsevis låg belastning på vården, enligt socialminister Lena Hallengren. Dock är fortfarande 1,5 miljoner människor i Sverige ovaccinerade. 

Nu fortsätter vi att tvätta händerna, hålla avstånd och tar krampaus – för undvikande av ytterligare spridning och restriktioner.  

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk