avtal 2023-1

Startskottet för 2023 års avtalsrörelse

Nu har startskottet för 2023 års avtalsrörelse avfyrats då Teknikföretagen och IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer växlade sina avtalskrav den 21 december.

De fackliga organisationerna står fast vid sina tidigare uttalade krav om lönehöjningar om 4,4 procent, en kraftig låglönesatsning samt ytterligare avsättning till delpension.

Teknikföretagen har svarat med lönehöjningar om 2 procent samt ett engångsbelopp för samtliga anställda motsvarande 3 000 kr per heltidsanställd.

Utgångspunkten för avtalsyrkandena är ett ettårsavtal.

Även inom Ikem, Livsmedelsföretagens och Industriföretagens avtalsområden har avtalsyrkanden växlats och ligger i nivå med de avtalsyrkanden som ligger inom Teknikföretagens avtalsområde.

Det parterna inom industrin kommer fram till kommer i enlighet med den förhandlingsordning som gäller vara normerande för övriga arbetsmarknaden genom det så kallade ”märket” som parterna enas om.

Direkt efter julledigheterna sätter sig parterna vid förhandlingsbordet och har fram till den sista februari på sig att komma överens om nya kollektivavtal. Om parterna då inte enas om några nya avtal tar de så kallade Opartiska ordförandena (OpO) över förhandlingarna.

Sinfs avtal med Livsmedelsarbetareförbundet (Spisbröd, tunnbröd resp sötvaror) löper ut den 31 mars och förhandlingar kommer preliminärt att äga rum i början av april.

Sinfs kollektivavtal med IF Metall löper ut den 31 maj och förhandlingar kommer preliminärt äga rum under maj månad.

Sinfs kollektivavtal med LEDARNA gäller tillsvidare men kommer att ses över under våren.

Sinfs hängavtal med Unionen följer helt och hållet de riksavtal som förhandlas mellan berörd arbetsgivarorganisation och Unionen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk