Små och medelstora företag drabbade av cyberangrepp!

Företagets datorer kapas och stängs ner och för att få tillgång till alla filer igen krävs 10-tusentals kronor insatta på ett konto. Vad gör du då?

Cyberangrepp mot företagets datorer, molntjänster och mobila enheter ökar. Observera att det inte bara är stora företag som drabbas utan det gäller i stor utsträckning även små och medelstora företag.

Det kan handla om allt från kapning av företagets datorer till att kunddata eller annan känslig information olovligen sprids. Oavsett vad så kan det både bli kostsamt och skada företagets anseende. En vanlig företagsförsäkring ersätter inte cyberangrepp.

Sinfs försäkringsrådgivare på Säkra har därför tagit fram en försäkringslösning (cyberförsäkring) för detta. Förutom kostnader för externa angrepp, rådgivning och andra åtgärder för att skydda varumärket ersätts även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö, till exempel om en nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri så kan företaget få hjälp med att utreda orsak, återställa system och ersätta avbrott i verksamheten.

I försäkringen ingår det även antivirus samt säkerhetskopieringsprogram (upp till 10 användare) om man inte använder sig av det i dagsläget.

Premiesättning med försäkringsbelopp 1 000 000 kr

Omsättning Premie
5-9,9 mkr 2 100kr
10-14,9 mkr 3 010kr
15-24,9 mkr 3 605kr
25-49,9 mkr 4 200 kr

Till denna försäkring kan man även lägga till bedrägerier som Spoofing-attacker.

Vill du veta mer? Kontakta våra försäkringsrådgivare:
060 61 25 30
stenstaden@sakra.se

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk