Parkerade bilar

Skatteförslag som tidigare aviserats i budget

Regeringen har lämnat tre skatteförslag, som tidigare aviserats i budgeten, till riksdagen – skattereduktion för installation av solceller, att behålla och förstärka reseavdraget och tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och vissa bränslen.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller föreslås inom ramen för det så kallade gröna avdraget. Skattereduktionen höjs från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. För den som installerar solceller för 100 000 kronor (inkl. moms) ökar skattereduktionen från 15 000 till 20 000 kronor i och med förslaget.

Det nuvarande reseavdraget behålls i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion, som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt förstärks avdraget.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler. För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förstärkningen en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion. Höjningen föreslås mot bakgrund av att avdragsbeloppen inte har ändrats sedan 2008. Därmed motsvarar de inte längre kostnaderna som de är avsedda att täcka. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år. För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.
I förslaget ingår även en mindre skattesänkning på så kallad lågbeskattad olja för att undvika konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk