Parkerade bilar

Skatteanstånd och förlängd skattefri parkering

Årets andra extra ändringsbudget har lämnats till riksdagen. Den innehåller förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av parkering.

Möjligheten för företag att ansöka om skatteanstånd (anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och preliminär skatt på lön och moms) infördes i mars 2020. Regeringen föreslår nu att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas  för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2021. Det innebär att ytterligare valbara månader läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Även skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen förlängs för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Den tillfälliga skattefriheten infördes våren 2020 och förlängs nu till den 30 juni 2022 genom en ny tillfällig lag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk