Miniature,Businessman,On,Top,Of,A,Pile,Of,Coins,With

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Den 1 juni träder nya skärpta regler för arbetskraftsinvandring i kraft. De syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och att såväl attrahera som behålla internationell kompetens. De ska även motverka kompetensutvisningar.

Ett nytt krav på ett anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd införs, för att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare blir också skyldiga att anmäla om anställningsvillkor förändras för att motverka att oseriösa arbetsgivare försämrar villkoren efterhand. Vidare införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplat till arbetskraftsinvandring.

Med de nya reglerna tillkommer ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. Slutligen införs bland annat en möjlighet att avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete om bara mindre avvikelser har skett från villkoren för arbetstillstånd. Detta sista ska motverka kompetensutvisningar.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk