Sju av tio företag räknar med att sena eller uteblivna betalningar kommer öka under året

Sju av tio företag räknar med att sena eller uteblivna betalningar kommer öka under året

Förra veckan släpptes European Payment Report och rapporten visar att Coronapandemin har haft tydlig påverkan på många svenska företag och hos många företagsledare finns en ödmjukhet för att ha överlevt krisen. Rapporten visar tydligt att långa betalningstider fortfarande är ett faktum – trots att korta betaltider är viktigt för att säkerställa likviditet, speciellt i små- och medelstora bolag.  

57 procent av de tillfrågade företagen uppger också att pandemin fått dem att bli mer medvetna kring hur sena betalningar påverkar mindre företag. Den genomsnittliga avtalade betalningsvillkoret är för företag 42 dagar, men den faktiska betalningen inkommer först efter 53 dagar. 

Hälften av de svarande uppger att de har accepterat längre betalningsvillkor än de varit bekväma med för att inte skada en kundrelation och hela 38 procent uppger att de under det senaste året har sett sig tvingade till att acceptera längre betalningsvillkor för att undvika konkurs.  

– Vi blir regelbundet kontaktade och hjälper kontinuerligt företag som pressas av storföretagen att acceptera längre betaltider. Situationen är för många företag ohållbar, säger Sanna Arnfjorden Wadström, Sinfs VD.

– Det är anmärkningsvärt att företagen, enligt EPR, känner sig trängda att acceptera enskilda avtalsvillkor, till undvikande av konkurs. Det borde ligga i parternas bästa att främja ett långsiktigt samarbete med en balanserad riskbild i avtalen som utgångspunkt – oavsett om det handlar om betaldagar eller andra avtalsrättsliga frågor. De stora företagen som är beställare till underleverantörsledet, har ett ansvar att verka på ett ansvarsfullt sätt menar Anna Winblad von Walter som är Generalsekreterare för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet.

Förutsägbarhet och god likviditet är grunden för framgångsrika företag och ekonomisk stabilitet. Konsekvenserna av sena betalningar är oroande – särskilt för små- och medelstora företag. 64 procent uppger att de är mer bekymrade än någonsin över sina kunders betalningsförmåga och nästan hälften anser att sena betalningar är en risk för verksamhetens tillväxt. En mycket oroande utveckling är att sju av tio företag räknar med att sena eller uteblivna betalningar kommer att öka under de kommande tolv månaderna. 

– Storbolagen behöver omgående ta sitt ansvar och därmed göra det möjligt för de mindre företagen att frigöra likvida medel för att satsa i sina verksamheter. Det är viktigt att frågeställningar gällande långa betaltider kommer till vår kännedom för att vi ska kunna arbeta med utvecklingen och bekämpa långa betaltider långsiktigt, säger Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter: ni skall inte behöva agera bank åt storbolagen, avslutar hon.  

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk