IMG_0071

Rapport från Elmia Produktionsmässor

Äntligen händer det! Det stora behovet av att hitta rätt medarbetare har framkallat en ny satsning på teknik och robotar som delvis kan ersätta den arbetskraft som är så svår att finna. Här är min korta summering av mässan.

Det finns en stor potential med modern teknik och robotisering, som kan ersätta enkla arbetsuppgifter och därmed ge medarbetarna en annan typ av uppgifter. Det är nu verklighet att med hjälp av AI lära produktionen att kvalitetssäkra arbetet per automatik. Vissa moment som inte är lämpliga att automatisera ska också ligga utanför och det är man idag väl medveten om. Det är en teknikutveckling som har mognat de senaste åren. Idag handlar inte bara om att prata hajpade ord och de senaste tekniska detaljerna utan om att skapa helhetslösningar som möter behoven hos varje företag och människorna som arbetar där. Det är en stor förflyttning.

Behöver ni mer mannakraft eller mer effektiv produktion så finns det nu stora möjligheter att göra kostnadseffektiva investeringar. Jag träffade flera bolag i mässhallarna som hade kommit långt.

Det är riktigt spännande att se den utveckling som skett på tekniksidan inom produktionen. Från att för några år sedan ha haft fullt fokus på tekniklösningar till att idag jobba med helhetslösningar.

Idag är det betydligt mer fokus på verksamheten och de anställda samt hur man stöttar och möter varje företags enskilda behov. För några år sedan när jag höll föredrag pratade jag mycket om människan i teknikomställningen. Nu är vi där. Det är en stor förflyttning som också gör det mycket enklare att hjälpa även mindre företag i sin teknikutveckling med automation och digitalisering.

Sensortekniken vinner också mer mark och man kan koppla upp verksamheten på ett bättre sätt och följa den digitalt vilket ger nya möjligheter. Dessutom är det mycket bättre service kring den satsning man som företagare gör.

Under mässan släppte jag även Underleverantörsbarometern som ju innehåller en mängd ljusglimtar. Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur, men det börjar ljusna. Det ser vi på en rad områden och intresset ökar för investeringar. Man är mer intresserad av att anställa nya medarbetare och har stora förhoppningar konjunkturmässigt redan det här året.

Varma hälsningar
Sanna Arnfjorden Wadström

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk