Business,People,Negotiating,A,Contract.,Human,Hands,Working,With,Documents

Sinf får rätt i överklagande mot Tillväxtverket

Sinf har hjälpt många av sina medlemsföretag med överklaganden till Tillväxtverket och fått rätt i samtliga. Det har främst gällt frågor om utdelningar och försenade avstämningar men också om icke påvisad lönsamhet och felaktiga löneminskningar. Utdelningarna har i de flesta fall tagits ut för att betala av lån, dela ut lön till ägare eller betala tillbaka planerade aktieägartillskott. När det kommer till försenade avstämningar så har främsta skälet varit tekniska problem eller sjukdom.

– I alla ärenden där vi ser möjligheter hjälper vi våra medlemsföretag med ett överklagande. Vi sitter i veckovisa möten med Tillväxtverket sedan 1,5 år tillbaka så vi är väl insatta i dessa regler, säger Jennie Nilsson, bolagsjurist på Sinf. Vi uppmanar därför alla våra medlemsföretag som fått ett återkrav att kontakta oss då vi ser stora möjligheter för många att få rätt, fortsätter hon.

Jennie Nilsson upplever att Tillväxtverket haft stora svårigheter att förstå den lilla företagarens vardag där utdelning många gånger är en del av lönen eller en del av ett avtal. Hon påpekar att det inte heller enbart är omsättning som visar huruvida ett företag är lönsamt eller inte och att det alldeles för ofta saknas en helhetsbedömning i Tillväxtverkets beslut.

En helt ny medlem på Sinf fick nyligen snabb hjälp med sitt överklagande gällande löneminskning, där man helt enkelt missat att göra löneavdrag och därefter blivit återbetalningsskyldig för hela stödperioden på 9 månader. Den hjälpta medlemmen upplever, liksom många andra småföretagare, en stor nonchalans från myndigheten när det blir fel i ansökan.

Hittills har alla ärenden, som överklagats av Sinf till Förvaltningsrätten, vunnit bifall. I något enstaka ärende har Tillväxtverket själva ändrat beslutet. Några av Förvaltningsrättens domar har även överklagats av Tillväxtverket och Sinf inväntar fortfarande besked om domstolen kommer ta upp något ärende igen.

– Företag som permitterat sin personal och kämpat sig ur den här långvariga krisen får nu även kämpa för att få behålla det stöd som de har rätt till. Vi vill att våra medlemmar ska kunna fokusera fullt ut på den egna verksamheten istället för att ligga sömnlösa i väntan på beslut om återkrav. Det är därför de ska vända sig till oss direkt, avslutar Jennie Nilsson, bolagsjurist på Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk