Senior Partners inleder samarbete med Sinf!

Senior Partners har under hösten inlett ett samarbete med Sinf. Senior Partners långa erfarenhet av att leda och utveckla företag genom bland annat ett aktivt styrelsearbete, frågor kring verksamhet och affärsutveckling står nu till Sinf:s medlemsföretags förfogande.

Anders Ekdahl, VD Sinf och Hans-Gunnar Gustavsson, VD Senior Partners
– Jag tycker det är mycket givande att samarbeta med en så offensiv partner som Sinf. Har själv under en följd av år samverkat med Sinf i olika sammanhang, sitter numera som styrelseordförande i ett av Sinf’s medlemsföretag, vilket är mycket inspirerande.
– Vi kan verkligen rekommendera våra kunder och samarbetspartners att bli medlemmar i Sinf, det är en investering som lönar sig, säger Hans-Gunnar Gustavsson,
VD Senior Partners.

Sinf levererar rådgivning och stöd till omkring 1300 företag. Deras tjänster efterfrågas av mindre-, medelstora- och ägarledda tjänsteföretag, tillverkande- och tillväxtföretag i nya kreativa branscher.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk