Sinf på Elmiadalen

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Sanna Arnfjorden Wadström talar på Elmiadalen 29 juni

Vilka effekter har Corona pandemin på svensk tillverkningsindustri? Hur ser den nya spelplanen ut? Hur står sig svensk industri i den internationella konkurrensen? Vilka går stärkta ur krisen? Hur ställer vi om för att behålla en konkurrenskraftig svensk tillverkningsindustri?

Den 29-30 juni arrangeras den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvaratagande av den innovationskraft som finns i Sverige, i kölvattnet av Covid-19 pandemin.

Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström medverkar på Elmiadalen 29 juni i en paneldebatt om hur industrins möjligheter ser ut efter corona.

Panelsamtal med:
Anders Persson, Chef RISE SME
Anne-Lie Almqvist, VD AndPeople AB
Fredrik Sidahl, VD FKG
Mikael Ronder, VD Östrand & Hansen AB
Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf

Moderator:
Stefan Fur

Se hela programmet

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk