Regeringens krispaket för Sveriges småföretag

Regeringens krispaket för småföretag

Sinf välkomnar regeringens krispaket för Sveriges små och medelstora företag som presenterades igår. Vi har tidigare bearbetat regeringen för att företagen behöver ytterligare stöd och att krispaketen måste tidigareläggas så att ni får tillgång till pengar direkt. Det nya krispaketet visar att regeringen har lyssnat på oss. Slopade arbetsgivaravgifter, möjlighet till korttidspermittering även för familjemedlemmar och en statlig företagsakut är några delar i stödpaketet.

– Äntligen börjar regeringens krispaket för företagen att likna våra medlemmars önskemål. Jag hade önskat en större bidragsdel och mer långsiktighet, men vi får fortsätta jobba med detsäger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Sinf.  

Sveriges företag drabbas mycket hårt av den ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaviruset. Varje dag tar vi emot rapporter från er medlemmar om hur läget är hos er just nu. Sinf för en kontinuerlig dialog med Näringsdepartementet, politikerna, Tillväxtverket och andra myndigheter för att komma fram till bra lösningar. 

 Fortsätt gärna att höra av er och berätta vad som är viktigt för just er och tveka inte att kontakta våra jurister om ni behöver hjälp med de nya krispaketen.  

– Vi måste ligga i och kämpa tillsammans nu, vi fångar upp era synpunkter och för dem vidare till politikerna, säger Sanna Arnfjorden Wadström. 

Nedan går vi igenom vad krispaket för Sveriges småföretag, som presenterades den 25 mars, innebär. 

Anstånd via skattekontot

Det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Räntan är 1,25 procent per år, plus en avgift på 0,3 procent per månad.

Vilka typer av företag gynnas av att anståndet kan beviljas retroaktivt?
Det kan exempelvis handla om ett företag som inte har någon försäljning just nu och därför inte har någon moms att begära anstånd för. Då kan de få tillbaka redan inbetald moms avseende tidigare perioder.

Mer info på regeringens hemsida.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna. Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt, behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Mer info 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Periodiseringsfonder i handelsbolag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Mer info

Övrigt

Familjemedlemmar kommer enligt Magdalena Andersson omfattas av korttidspermitteringar. Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk