Kortare betaltider

Regeringen har beslutat att utfärda lag om rapportering av betalningstider

Långa betalningstider är en verklighet och ett problem för många svenska företag. Regeringen beslutade därför i torsdags att utfärda en lag som träder i kraft den 1 mars 2022 och som innehåller krav på rapportering av betalningstider. Att införa en rapporteringsskyldighet kan motverka förekomsten av påtvingade långa betalningstider och i längden stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Ett besked som vi på Sinf länge väntat på och välkomnar.

Bakgrunden till beslutet är den negativa inverkan på näringslivsklimatet som långa betalningstider har. Det förekommer en obalans i förhandlingsstyrkan mellan mindre leverantörer och stora köpare som kan leda till att leverantören accepterar längre betaltider än vad som kan hanteras likviditetsmässigt.

– Målet för vår näringspolitik är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa fler jobb med bra villkor i fler och växande företag. Korta betalningstider är en viktig förutsättning för att nå detta mål, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Lagen innebär att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Genom rapporteringen hoppas man kunna hålla frågan om betalningstider ständigt aktuell.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk