Inför ansökan om stöd för korttidsarbete

Potentiella ekonomiska konsekvenser av invasionen

Svensk ekonomi kan komma att påverkas negativt, inte minst genom prisökningar på råvaror som gas och olja. Men Sveriges handel med Ryssland är begränsad. Det sa finansminister Mikael Damberg när han presenterade de potentiella ekonomiska konsekvenserna för Sverige med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

De ekonomiska konsekvenserna för svensk handel lindras av att Sverige har en relativt låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Exporten till Ryssland står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen står för 1 procent. Handeln är alltså begränsad, och därmed är även den finansiella påverkan begränsad. Vi drabbas inte lika hårt som andra europeiska länder. Det utesluter dock inte att enskilda företag kan drabbas hårt, men det finns ekonomiskt utrymme att stötta dem. 

Svensk ekonomi och svenska konsumenter kan komma att påverkas genom stigande energi-, drivmedels- och livsmedelspriser. Ryssland är stor exportör av olja och gas, men Sverige har en låg användning av den ryska gasen och oljan som andel av energikonsumtionen. 

Mikael Damberg påpekar också noga att sanktionerna mot Ryssland är europeiska, inte svenska, och att det är viktigt med ett enat Europa. EU:s medlemsländer är djupt berörda över att ett grannland utsätts för Rysslands aggression och invasion och den europeiska samordningen är enorm. Sanktionerna har också fått konsekvenser för Ryssland. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk