Oro hos svenska underleverantörer trots rekordsiffror

Pressmeddelande den 26 augusti 2016
Under andra kvartalet redovisade två av tre svenska underleverantörer en ökad omsättning – den största andelen på fem år. Trots rekordsiffrorna är förväntningarna emellertid dämpade inför hösten.

Det visar resultatet av Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf.

– Företagen upplever att de befinner sig i en högkonjunktur, men det finns samtidigt många frågetecken inför hösten. Vad händer med kronkursen, handelsavtalet med USA och Brexit? Helt klart är att svenska företagare är på sin vakt, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det andra kvartalet 2016 med prognoser om det tredje kvartalet 2016 avslutades den 23 augusti och andra kvartalet visade en stark omsättningsökning, medan företagen är försiktigare vad gäller orderingången i innevarande kvartal. Undersökningen visar även att färre företag planerar att anställa samt att andelen företag som upplever brist på utbildad arbetskraft sjunker.

– Företagen har fortfarande bra ett orderläge med förväntningar på det närmaste kvartalet som är bättre än de senaste åren, men jämfört med första halvåret 2016 har optimismen dämpats. Nära hälften av underleverantörerna upplever att de är mitt i en högkonjunktur, men är osäkra på framtiden. Vi märker dock ökad aktivitet för att stärka konkurrenskraften bland de mindre och medelstora företagen, bland annat genom att det under sommaren startat en ny förening för automationsföretag. Ett offensivt initiativ för att öka kunskapsinnehållet i underleverantörernas leverans, säger Anders Ekdahl.
51 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i tredje kvartalet. Det är tre procentenheter mindre än föregående kvartal. Andelen som planerar att anställa har minskat från 31 procent till 26 procent.

– På frågan om vilka frågor som är viktigast för svensk underleverantörsindustrin just nu är det stort fokus på betalningstider, kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Om kunderna betalade på rimlig tid, det vill säga 30 dagar, skulle möjligheterna att lösa kompetensförsörjningen och konkurrenskraften förbättras rejält. Att ha en stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna ta beslut som utvecklar företagen, säger Anders Ekdahl.
26 procent anger i undersökningen att de planerar att anställa jämfört med 31 procent i föregående kvartal. 46 procent upplever att de är mitt i en högkonjunktur och 16 procent att högkonjunkturen kommer snart, medan 15 procent tror på en nedgång.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

• 42 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 49 procent i förra underleverantörsbarometern.
• Två av tre underleverantörer (66 procent) har ökat sin omsättning andra kvartalet 2016 jämfört med 52 procent föregående kvartal.
• 51 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 54 procent inför det andra kvartalet 2016
• Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under tredje kvartalet minskar från 31 procent till 26 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från åtta procent till 11 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk