Nytt avtal Sinf – IF Metall (industriavtalet)

Sinf har idag enats om ett nytt kollektivavtal med IF Metall för industrin som gäller fr o m den 1 juni 2023.

Avtalsvärdet

Den totala kostnaden för avtalet uppgår till 7,4 procent och ligger helt i nivå med det sedan tidigare satta märket på arbetsmarknaden.

Löneökningar:

Utgående lönerna höjs med:

  • 4,1 procent den 1 juni
  • 3,1 procent 2024.
  • Lägstalönerna höjs med 1 350 första året och 1013 kr andra avtalsåret.

Avtalet innehåller också en utökning av delpensionen med 0,2 procent fr o m 1 juni 2024.

Parterna har också enats om ändringar i allmänna villkor:

  • Bland annat har det införts förbättrade regler för tidsbegränsade anställningar i form av vikariat och förenklingar vid provanställning.
  • Parterna har också enats om graviditetslön och fördröjd uppsägningstid vid uppsägning under ledighet i samband med graviditet.

I samband med avtalsförhandlingar så har parterna också kommit överens om en utvidgning av yrkesintroduktionsanställning för nyanlända arbetstagare som saknar yrkeserfarenhet eller där erfarenheten måste prövas.

  • Förhandlingarna har präglats av samförstånd och kreativitet och resulterat i bra lösningar inte bara för medlemsföretagen utan även för de anställda, säger Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström och tillägger att det känns bra att vi nu har ett avtal på plats i god tid innan det nuvarande löper ut.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk